Tající sníh plní nádrže na severu Moravy a ve Slezsku

Tání sněhu a déšť v uplynulých týdnech naplnily většinu vodních nádrží v povodí Odry na úroveň jejich zásobního prostoru. Pět milionů kubických metrů vody je v současnosti v údolní nádrži Morávka na stejnojmenné řece v Beskydech na Frýdecko-Místecku, hladina je na úrovni zásobního prostoru. Voda slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody pro Třinecko a Těšínsko v Úpravně vody Vyšní Lhoty společnosti SmVaK Ostrava.

Na hladině zásobního prostoru je také přehrada Těrlicko u Havířova, z níž odebírá vodu pro průmyslové využití černouhelná společnost OKD nebo oceláři z Třince. V nádrži je 22,5 milionu kubíků vody.

Více než 19,6 milionu kubíků vody je v nádrži Žermanice mezi Frýdkem-Místkem a Havířovem. Hladina je nad úrovní zásobního prostoru. Vodní dílo zásobuje vodou především Arcelor Mittal Ostrava a Biocel Paskov.
To platí také pro menší Olešnou na stejnojmenné říčce u Frýdku-Místku. V přehradě je 3,15 milionu kubíků vody a je mírně nad hladinou zásobního prostoru. Vodu z  díla využívá k výrobě mimo jiné Biocel Paskov.

Mírně odlišná je situace v západní části povodí v Jeseníkách. V kaskádě nádrží Kružberk a výše položené Slezské Harty je v současnosti přes 196milionů kubíků vody. Z Kružberka odebírá surovou vodu největší úpravna vody společnosti SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova, odkud je zásobována významná část Moravskoslezského, ale i Olomouckého kraje. Kružberk je metr pod úrovní zásobního prostoru a je v něm zhruba 26,5 milionů kubíků vody, Slezská Harta je aktuálně zhruba tři metry pod hladinou zásobního prostoru a zadržuje 170 milionů kubíků vody.

Situace v největší beskydské nádrži Šance zůstává nadále ovlivněna loni dokončenou rekonstrukcí, v důsledku které je hladina zhruba sedm metrů pod úrovní zásobního prostoru. V přehradě je 27,3 milionu kubíků vody.

Scroll to Top