SVS investuje na Mostecku přes sto milionů korun

Celkově chce Severočeská vodárenská společnost letos investovat do vodárenské infrastruktury na severu Čech 1,33 miliardy korun. Dalších 337,5 milionu korun dá na potřebné opravy provozní společnost SčVK. Přímo na Mostecku to bude částka 107,9 milionu korun, které budou směřovat do 21 staveb.

Z pohledu investic bylo nejvýznamnější akcí roku 2018 zahájení rekonstrukce úpravny vody v Holedeči, která bude dokončena na jaře roku 2020. Cena vzešlá z výběrového řízení je 127 milionů korun. Druhou nejvýznamnější stavbu představuje rekonstrukce strategického vodovodního přivaděče v úseku Most – Chanov – Želenice v délce přes 5,8 kilometru za téměř 99 milionů. Stavba byla zahájena v srpnu 2017.

Za největší dokončenou stavbu v roce 2018 považuje SVS investici v Louce u Litvínova v celkovém objemu 25,5 milionu. Zahrnovala odstranění kanalizačních výustí, výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod pro 620 obyvatel, výstavbu nových úseků splaškové kanalizace a rekonstrukci stávajících úseků kanalizace a vodovodu

Nejdůležitějším dlouhodobým projektem v SVS je však podle vedoucího úseku komunikace a PR Maria Böhmeho transformace vodárenství na severu Čech. „Průběžně o něm informujeme média i veřejnost, informace zároveň zveřejňujeme na webu. V září loňského roku SVS podepsala zbývající smlouvy nutné k dokončení procesu transformace. Od 1. ledna 2019 se SVS stala stoprocentním vlastníkem provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Díky tomu se voda a s ní spojené provozování vrátí zpět pod plnou kontrolu měst a obcí. Vodárenství na severu Čech začíná fungovat ve vlastnickém modelu se servisním prvkem. Pro občany se nic nezmění, služeb SčVK budou užívat ve stejném režimu jako doposud. Z pohledu měst a obcí se ale o malou revoluci jedná, po více než 25 letech se u nás voda vrací do českých rukou,“ vysvětlil před několika týdny v rozhovoru pro vodarenstvi.cz Mario Böhme.

Scroll to Top