Povodí Labe vybuduje poldr ve Višňové na Liberecku

V místní části Víska vyroste na Krčelském potoce poldr, který je součástí soustavy protipovodňových opatření pro obce ležící v povodí říčky Smědé. Suchá nádrž je podle vodohospodářů situována jihovýchodně od obce pod soutokem dvou hlavních zdrojů potoka. V případě povodňových průtoků bude zajištěna transformace povodňové vlny z obou ramen. Kromě toho se také podnik významně posunul u výstavby poldru Mlýnec.

„Účelem stavby je transformace povodňových průtoků do velikosti Q20 a tím zvýšení ochrany nemovitostí situovaných níže na toku Krčelského potoka. V současné době se zde povodňové stavy nižší než Q50 opakují prakticky každoročně. Jedná se o zemní homogenní hráz délky 215,8 metru, šířka hráze v patě hráze 52 metrů, šířka hráze v koruně 3,5 metru. Maximální výška hráze od stávajícího terénu je 8 metrů. Ovladatelný retenční prostor nádrže je 48 000 kubíků vody, objem nádrže při maximální hladině Q100 je 60 000 kubíků,“ vysvětlili vodohospodáři.

Součástí nádrže je i železobetonový sdružený objekt – bezpečnostní přeliv a spodní výpust. Stavba za 71 milionů by měla být dokončena do konce roku 2021. Financování bude zajištěno z programu Prevence před povodněmi – IV. Etapa, který zaštiťuje ministerstvo zemědělství.

Povolení pro poldr Mlýnec

Po několika letech projekční a majetkoprávní přípravy má Povodí Labe také pravomocné stavební povolení na vybudování poldru Mlýnec. Stavba má být významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící v povodí Mrliny v Královehradeckém a Středočeském kraji.

Poldr Mlýnec je situovaný v katastru města Kopidlna a obce Mlýnec u Kopidlna a je navržen v území se složitými odtokovými poměry. Pravidelně zde dochází k záplavám a při větších průtocích ke značným škodám na majetku občanů a infrastruktuře. V povodí Mrliny došlo k největším povodním v letech 1997, 2003, 2006 a 2013. Účelem stavby poldru je vytvoření retenčního prostoru o objemu 1 975 544 kubíků zajišťujícího ochranu měst Křinec, Vestec a dalších sídel na toku Mrliny.

Ihned po získání stavebního povolení vodohospodáři zahájili práce na zhotovení posledního stupně projektové dokumentace. V průběhu roku 2019 se předpokládá dokončení dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele díla. Samotná výstavba bude zřejmě zahájena na jaře 2020 a dokončena do poloviny roku 2022. Předpokládané náklady se pohybují kolem 31,5 milionu korun.

Ilustrační foto (Poldr Litomyšl) 

Scroll to Top