EEA: K čistírně odpadních vod je připojeno více než 80 % Evropanů

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala publikaci Signály 2018 „Voda je život“. Evropské řeky, jezera a moře podle agentury čelí tlakům spojeným se znečištěním, nadměrným využíváním a změnou klimatu. Vedle těchto témat se zpráva zabývá také problematikou městských vod a přeshraničních přesahů v oblasti znečišťování a ochrany evropských vod. Redakce vodarenstvi.cz se podrobněji zaměřuje na některá témata publikace.

Podle EEA v uplynulých čtyřech desetiletích učinila Evropa významný pokrok v oblasti regulace kvality vody, čištění odpadních vod a ochrany mořských a sladkovodních stanovišť a druhů. EEA zdůrazňuje, že se Evropská unie zaměřuje na širokou škálu problémů od pitné vody, městských odpadních vod, ochrany stanovišť, určení chráněných mořských oblastí a kvality vody ke koupání až po povodně, plasty na jedno použití, průmyslové emise a omezení pro používání nebezpečných chemických látek.

Objem čerpané vody v Evropě se od roku 1990 snížil o 19 %

Dnes je podle EEA k městské čistírně odpadních vod připojeno více než 80 % evropského obyvatelstva, což značně snižuje objem znečišťujících látek uvolňovaných do vodních toků. Zhruba tři čtvrtiny podzemních vod v Evropě jsou z chemického hlediska v dobrém stavu: jsou čisté.

Přibližně 85 % míst ke koupání v EU, která byla v roce 2017 sledována, pak mělo „vynikající“ kvalitu vody. Více než 10 % evropských moří bylo vyhlášeno za chráněné mořské oblasti, což má pomoci ochránit mořské druhy a stanoviště. Zhruba 39 % povrchových vod dosáhlo během období sledování v letech 2010–2015 minimálního cíle EU spočívajícího v „dobrém“ nebo „velmi dobrém“ ekologickém stavu a 38 % dosáhlo „dobrého“ chemického stavu.

Scroll to Top