Nezbytnou součástí boje se suchem je monitoring a predikce

Česko je i přes vydatnou sněhovou nadílku postiženo půdním suchem a 50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha. Především se jedná o vrty na Moravě, s výjimkou horských oblastí, a v Polabí. Pro boj se suchem je také klíčová adaptace na něj a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí Richard Brabec svolal již druhé jednání odborníků z Národní koalice pro boj se suchem. Na jednotlivé komentáře politiků a odborníků se zaměřilo vodarenstvi.cz

„O tom, zda sucho vznikne a jak velké případně bude, v našich podmínkách rozhoduje průběh srážek a teploty vzduchu během vegetační sezóny. Na konci března budeme mít zhruba představu, kolik vody máme pro vstup do sezóny k dispozici. Stav vody ovlivní i střídání vyšších a nižších teplot, protože sníh pak odtává postupně a voda má možnost se více vsakovat,“ řekl úvodem Richard Brabec.

Monitoring a predikce

Díky novému systému HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence), který rezort ministerstvo životního prostředí spustil v prosinci loňského roku, bude možné už v letošním roce pružněji reagovat na sucho. HAMR je online předpovědní systém pro zvládání sucha, který v pilotní fázi zajišťuje informování veřejnosti o suchu v jednotlivých částech republiky.

„Díky systému HAMR na jednom místě jednoduše zjistíme údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod či informace o možném vznikajícím nedostatku vody v dané oblasti. HAMR tak komisi umožní porovnání, zda je množství zdrojů v lokalitě dostatečné pro požadovanou potřebu nebo, zda je potřeba odběry regulovat,“ uvedlo ministerstvo.

Jednání se zúčastnili předseda vlády Andrej Babiš spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Z vědecké obce byli přítomni profesoři Trnka (Czechglobe) a Sklenička (Česká zemědělská univerzita). Nechyběli zástupci Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, Agrární komory, podniků povodí, Svazu průmyslu, Státního fondu životního prostředí ČR, České geologické služby, Výzkumného ústavu vodohospodářského či Českého hydrometeorologického ústavu.

Scroll to Top