Jihlava představila plán, chce zpět všechen vodárenský majetek

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová společně se svými náměstky Petrem Laštovičkou, Vítem Zemanem a Jaromírem Kalinou představili hlavní body Programového prohlášení Rady města Jihlavy. Mezi ně patří problematika vodohospodářství, výstavba zimního stadionu, vývoj cestovního ruchu a otevřená transparentní radnice.

„13 oblastí programového prohlášení bylo již součástí koaliční smlouvy. Pracovní skupiny napříč koalicí je řeší od loňských Vánoc, ke každému bodu jsme tedy mohli mít odborný posudek. Dokument jsme se snažili sestavit tak, aby odpovídal realitě, samozřejmě vnímáme i to, že na vše máme pouze čtyři roky. Každý máme podle své gesce dva až tři velké úkoly, protože těch dílčích a menších úkolů jsou desítky,“ uvedla Karolína Koubová.

V Jihlavě rezonují spory o vodárenskou infrastrukturu. Město má jasný cíl, získat od Svazu vodovodů a kanalizací zpět veškerý vodohospodářský majetek na katastrálním území města a zajistit jeho provozování. Jihlava již část infrastruktury v rámci předběžného opatření spravuje.

„Ztotožňujeme vodoměry s konkrétními obyvateli, systém provozování vodohospodářského majetku je tedy nastartovaný, konkrétní občané současně využívají přibližně tisíc městských vodoměrů, co se týče vodného a zhruba stejný počet ohledně stočného. Máme také pozitivní zpětnou vazbu, lidé spolu mluví o rozdílných zkušenostech s provozem a ptají se nás, kdy už bude i jejich infrastruktura pod správou městské společnosti,“ sdělil náměstek pro oblast správy majetku města Jaromír Kalina.

Dílčí úkoly Programového prohlášení jsou obsaženy ve třinácti kategoriích: odpovědné hospodaření, otevřená radnice, cestovní ruch, rozvoj města, životní prostředí, sociální oblast, bezpečnost a prevence kriminality, vzdělávání, kultura, sport a volný čas, doprava a městská mobilita, vodohospodářství a investiční akce.

Vodárenské akciové společnosti s posledním kalendářním dnem roku 2018 skončilo povolení k provozování. Nově jej jako veřejnou službu provozuje městská společnost Jihlavské vodovody a kanalizace. Jihlava převzala například úpravny vody ve Zborné, v Popicích, Vysoké nebo čerpací stanice U Koželuhů či u svatého Jána, což jsou klíčové objekty pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro zhruba jedenáct tisíc obyvatel krajského města.

Scroll to Top