Ministr zemědělství Toman: Prioritou je dlouhodobé řešení sucha a nedostatku vody

Česko je i přes vydatnou sněhovou nadílku postiženo půdním suchem a 50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha. Především se jedná o vrty na Moravě, s výjimkou horských oblastí, a v Polabí. Pro boj se suchem je také klíčová adaptace na něj a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí Richard Brabec svolal již druhé jednání odborníků z Národní koalice pro boj se suchem. Na jednotlivé komentáře politiků a odborníků se zaměřilo vodarenstvi.cz

Ministr zemědělství Miroslav Toman k boji svého rezortu se suchem uvedl: „Prioritou mojí a ministerstva zemědělství je dlouhodobé řešení sucha a nedostatku vody obecně, a to v nastavení systému optimálního hospodaření v naší krajině prostřednictvím motivačních i povinných opatření v zemědělství, lesním a vodním hospodářství tak, aby celková bilance vody zůstala ve prospěch naší společnosti s eliminací rizik jejího extrémního nadbytku, či nedostatku. Od roku 2015 jsme proto na opatření s tím spojená vynaložili 29 miliard korun. Z národního rozpočtu to bylo 7,4 miliardy korun a z peněz Evropské unie 21,6 miliardy korun. Financujeme například program pro obce na obnovu a výstavbu rybníků, významně podporujeme rozšíření infrastruktury vodovodů a kanalizací. Také obnovujeme a modernizujeme zemědělské závlahy, které do roku 2022 plánujeme podpořit více než jednou miliardou korun. Zpřísňujeme také pravidla pro hospodaření tak, aby půda zadržovala co nejvíce vody.“

Jednání se zúčastnili předseda vlády Andrej Babiš spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Z vědecké obce pak byli přítomni profesoři Trnka (Czechglobe) a Sklenička (Česká zemědělská univerzita). Nechyběli zástupci Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, Agrární komory, podniků povodí, Svazu průmyslu, Státního fondu životního prostředí ČR, České geologické služby, Výzkumného ústavu vodohospodářského či Českého hydrometeorologického ústavu.

Scroll to Top