Jihomoravský kraj se odvolal proti rozhodnutí báňského úřadu

Brněnský obvodní báňský úřad v lednu vydal rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru k těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu. Proti němu se odvolal Jihomoravský kraj. V lokalitě by se dle plánu mělo těžit 350 tisíc tun štěrku ročně. Poblíž se však nachází zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex, který zásobuje obyvatele Hodonínska, Břeclavska a části Kroměřížska. Riziko ohrožení zdroje potvrdili i jihomoravští hygienici.

„Odvolání připravil odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a v tomto týdnu bylo doručeno Obvodnímu báňskému úřadu v Brně,“ uvedl radní pro životní prostředí Vít Rajtšlégr. Podle hejtmana Bohumila Šimka hejtmanství s těžbou dlouhodobě nesouhlasí. „Kraj si nechal zpracovat znalecký posudek, který potvrdil obavy z možného ohrožení jímacího území vodního zdroje Bzenec I a Bzenec III zásobující zhruba 100 tisíc obyvatel Hodonínska a okolí pitnou vodou. Své nesouhlasné stanovisko jsme v minulosti prezentovali i v Senátu České republiky a odvoláním proti aktuálnímu rozhodnutí vyjadřujeme svůj konzistentní postoj,“ řekl Šimek.

K ochraně zájmů obyvatel Jihomoravského kraje před dopady předmětné těžby štěrkopísku se Jihomoravský kraj přihlásil jako účastník řízení o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh a během předmětného správního řízení uplatnil námitky k těžbě štěrkopísku. Společnost Český štěrkopísek je jiného názoru. „V České republice existuje minimálně 15 srovnatelných štěrkoven, kde se těží v obdobných podmínkách, to znamená v blízkosti vodního zdroje. A k žádným negativním vlivům nedochází,“ řekl například v roce 2017 České televizi právní zástupce společnosti Pavel Josefus.

Scroll to Top