Začala demolice bývalé úpravny v Bohumíně

V roce 1960 byla vybudována úpravna pitné vody poblíž bohumínského Velkého Kališova jezera. Provoz ukončila o 34 let později po napojení města na Ostravský oblastní vodovod, kdy byla nahrazena centrálním systémem pro dodávky pitné vody. Celý areál bude vyklizen a uveden do odpovídajícího stavu. Akce probíhá pod taktovkou majitele budovy, SmVaK Ostrava. Pozemky patří státnímu podniku Milnea.

„Rozlehlá budova má rozměry 50,82 x 59,6 metru, objekt je třípodlažní, částečně podsklepený, provedený jako zděný z cihelného zdiva, stropy a podzemní nádrže jsou železobetonové. Jako vodohospodářské dílo byla stavba zrušena v roce 1997,“ vysvětlil mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Podle generálního ředitele vodáren Anatola Pšenička je budova v havarijním stavu, proto je nezbytné ji zdemolovovat, na čemž se už vodohospodáři dohodli s městem Bohumín. Stavba má být odstraněna do konce dubna. „Areál je opravdu v nelichotivém stavu bez další možnosti využití, stal se místem nájezdů nepřizpůsobivých občanů, a proto ho musíme jako společnost, která je odpovědná k místu, kde působí, odstranit,“ doplnil Pšenička. Náklady na demolice se budou pohybovat kolem 3,5 milionu korun.

SmVaK Ostrava v roce 2018 realizovaly v Bohumíně několik významných modernizačních akcí. Rekonstruovaly vodovody, kanalizace, kanalizační čerpací stanici nebo technologie v místní čistírně odpadních vod. Část staveb stihli vodohospodáři dokončit loni, jiné přešly do letošní stavební sezóny. Projekty SmVaK Ostrava koordinují se stavebními akcemi města.

„Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v letošním roce to bude zhruba 230 milionů nad rámec 530 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil v listopadu Anatol Pšenička.

Scroll to Top