SOVAK ČR vítá záměr bezplatného zveřejňování technických norem

V plném znění zveřejňujeme nejnovější text SOVAK ČR.

Přístup veřejnosti i vodohospodářských odborníků k aktuálnímu znění technických norem i doporučení je již dlouhou dobu zpoplatněn a stát na poskytování přístupu získává každoročně téměř 100 milionů korun. Přestože normy nejsou přímo závazné, stávají se závaznými v případě uvádění odkazů v aktuální legislativě či v jakémkoliv smluvním dokumentu. Zatímco veškeré zákony a prováděcí předpisy již nyní není problém dohledat na internetu, u norem tomu tak není a každý zájemce musí normy buď přímo zakoupit v tištěné podobě či získat za poměrně významný poplatek jednu či vícero norem. Přestože nelze zpochybnit argument, že celý normalizační systém je nákladný, je velkým úspěchem pro všechny, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 1 února 2019 konečně schválila jasný požadavek na Vládu ČR, aby zajistila obecný a bezplatný přístup k normám. Rozhodnuto bylo doprovodným usnesením k vládnímu návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona číslo 365/2000 Sb.

Odborný spolek SOVAK ČR se aktivně zapojuje prostřednictví několika desítek vodohospodářských odborníků do přípravy a revize oborových norem. SOVAK ČR také každoročně významně ze svého rozpočtu přispívá finančně na normotvornou činnost v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací.

Ondřej Beneš
člen představenstva SOVAK ČR

Scroll to Top