SmVaK Ostrava: Do kanalizací a čistíren na Karvinsku 87 milionů

Letos budou v regionu podle mluvčího společnosti Marka Síbrta realizovány stavby s celkovými náklady přesahujícími 140 milionů korun. Některé budou dokončeny, jiné přejdou do roku 2020. Z finančního hlediska nejnáročnější akcí bude likvidace kanalizačních výustí v Doubravě a Petřvaldu za 70 milionů korun. Významné investice zamíří také do čistíren odpadních vod.

Například v Horních Bludovicích vodohospodáři zahájí rozšiřování čistírny, projekt dokončí během příštího roku. „Současná kapacita čistírny je 350 ekvivalentních obyvatel. Současně evidujeme požadavky obyvatel i obce na napojování dalších domácností. Naší investicí, během níž kapacitu čistírny zdvojnásobíme, jdeme tomu trendu naproti,“ řekl ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V karvinském čistírenském provozu bude za téměř sedm milionů korun realizována stavba, díky níž dojde k lepšímu využití tepelné energie ze stabilizovaného kalu. Investice ve výši 2,5 milionu korun se nevyhne ani čistírně v Českém Těšíně. Zde je značně opotřebováno vybavení ze sedmdesátých let.

„V Havířově bude v areálu čistírny odpadních vod modernizován za více než pět milionů korun rozvod technologické vody. V Orlové bude vybudováno stáčecí místo, kde budou vypouštěny dovážené odpadní vody. Díky tomu bude zajištěna lepší kontrola dovážených vod a zefektivněno jejich hrubé předčištění při jejich nátoku do čistírny,“ přiblížil další plánované akce Síbrt.

V Havířově se však nejedná o jedinou investici SmVaK Ostrava. Dále zde také budou v koordinaci s modernizací vodovodních řadů rekonstruovány kanalizační sítě v Prostřední Suché v ulici Kpt. Jasioka, v Novém Bohumíně v Čáslavské ulici nebo v Bludovicích v Rodinné ulici.

„V Českém Těšíně projde za šest milionů kvůli nevyhovujícímu stavu k modernizaci kanalizační infrastruktury v ulicích Studentská a Akátová. Rekonstrukce 250 metrů stoky proběhne bezvýkopovou technologií, kdy bude do stávajícího profilu zatažena samonosná inverzní vložka, vyměněny budou také atypické revizní šachty,“ doplnil Tlolka.

Významné investice také proběhnou téměř ve všech bývalých okresních městech Moravskoslezského kraje. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice.

Scroll to Top