Pokračuje oprava stodvacetiletého železničního mostu přes Hracholusky

První vlaky by měly po komplexní modernizaci mostu projet prvního května. Podle idnes.cz. specialisté na mostní konstrukce používají speciální metodu výměny mostních polí vážících stovky tun.

„Nejprve na ploše vedle kolejí smontují mostní konstrukci vzhůru nohama. Pak ji v této poloze nasunou na most přesně nad díl, který budou měnit. Starou konstrukci mostu vzájemně propojí s novou, a pak jejich otáčením v ose mostu dosáhnou usazení té nové na pilíře. Pak odpojí starou část mostu, a tu odtáhnou pryč. Na ploše v předpolí mostu ji pak rozřežou a šrot odvezou,“ informoval idnes.cz.

Podle Jana Freudla ze společnosti SMP CZ, která společně s MCE Slaný zajišťuje kompletní opravu mostu, je evropský unikát měnit tak velké mostní konstrukce právě tímto způsobem. Ve hře byla i varianta, že bude prohlášena mostní konstrukce za památkově chráněnou. Specialisté tak zjišťovali, zda by bylo možné původní kovovou konstrukci zachránit a zda by unesla i nákladní vlaky, které tudy občas projíždějí.

„Projektant udělal čtyřicetkrát zmenšený model, a ten zatěžovali ve větrném tunelu. Ověřovaly se parametry původní konstrukce. Kvůli jejímu poškození rezem z přepočtů vyšlo, že nevyhoví požadavkům na současné zatížení,“ vysvětlil Petr Žákovec ze Správy železniční dopravní cesty. Součástí nového mostu bude také lávka pro pěší a cyklisty na jedné straně mostu, která bude kopírovat zakřivení oblouků a opticky nebude narušovat vzhled mostu.

Plzeňský kraj chce významně zlepšit vodu v přehradě

Zelená voda v Hracholuskách, která každoročně komplikuje letní sezonu, má být v horizontu několika let minulostí. Plzeňský kraj chce podpořit vybudování několika čistíren odpadních vod, které nečistoty včas odstraní. Hejtmanství od letošního jara disponuje studií, která popisuje, co snižuje kvalitu vody a jak situaci zlepšit. Její zpracovatelé kraji nabídli víc než 173 opatření za miliardu korun.

Povodí Vltavy provedlo od loňského dubna rozsáhlý monitoring vody v přehradě Hracholusky. Zaměřil se také na vodu přitékající ze Mže, potoky a vodní plochy v okolí. Hracholusky se nachází na hranici okresů Tachov a Plzeň sever. Palčivým problémem je fakt, že přehradu už na začátku letních prázdnin napadají sinice. Za monitoring mapující zdroje znečištění zaplatil kraj asi půl milionu korun.

„Kraj už teď ví, co vody znečišťuje. Důvodem zhoršování kvality vody v letních měsících je její nadměrné obohacování živinami, zejména sloučeninami fosforu, které se do ní dostávají,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí Radka Trylčová.

Podle výsledků studie by se měly čistírny odpadních vod jednotlivých měst a obcí na přítocích do přehrady modernizovat nebo doplnit o zařízení, která by odstraňovala fosfor z vody. „Ročně do nádrže přitéká ve vodách mezi 17 a 20 tunami fosforu. Naším úkolem je snížit jeho množství k úrovni, jaká je ve vodě přirozená,“ řekl jeden ze zpracovatelů studie Lukáš Vlček. Studie také odhalila, že nejvíce fosforu dokáží zadržet Kosový a Úterský potok. Dobudování čistíren a příslušné infrastruktury však může trvat pět až deset let. Například Plzeňská teplárenská odebírá vodu z přehrady celý rok. Zásobuje teplem většinu domácnosti v Plzni a má také vlastní čistírnu odpadních vod a chemickou úpravnu vody.

Foto: idnes.cz 

Scroll to Top