Liberecko: Nový dotační program pomůže zmírnit dopady sucha

Liberecký kraj každý rok vyhlašuje program, který podporuje výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Pro rok 2019 v něm připravil 18 milionů korun. Kraj se rovněž snaží preventivně čelit hrozbě sucha, a proto připravil nový dotační program podporující zadržování vody v krajině s rozpočtem 6 milionů korun. Částky ještě musí potvrdit zastupitelé. Program je financován z Fondu ochrany vod Libereckého kraje.

„Žadatelé mohou ze získaných peněz postavit důležitá vodohospodářská díla, jako jsou například vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod či vodojemy. V současné době nás negativně ovlivňuje období sucha, proto mohou zájemci v rámci programu zažádat i o finanční příspěvek, který pomůže nalézt nové zdroje pitné vody,“ uvedl člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann. V programu je připraveno 18 milionů korun a příjem žádostí bude probíhat od 29. března do 12. dubna. Příjemcem může být podle Löffelmanna obec do 4 tisíc obyvatel, a to buď samostatně, nebo jako součást svazku obcí.

V oblasti sucha připravuje kraj nový dotační program Podpora retence vody v krajině, jehož cílem je zakládání a obnova přirozených vodních prvků. Žadatelé mohou obdržet peníze na vybudování nových tůní či mokřadů, revitalizaci toků či zpomalení odtoku. Do programu kraj vložil 6 milionů korun a v tomto případě bude příjem žádostí probíhat od 1. dubna do 31. července. Zde může být žadatelem kdokoliv, ovšem s výjimkou kraje, státu a jejich organizací.

„Obdobný dotační program jsme spustili poprvé a nedokážeme předem vyhodnotit, jaký zájem vyvolá. Liberecký kraj má zatím v této oblasti jen malé zkušenosti. Z tohoto důvodu jsme navrhli poměrně široký rozsah dotovaných činností a delší dobu pro podání žádostí. Po vyhodnocení první vlny žádostí rozhodne Liberecký kraj o tom, zda pro další roky budou finance vyšší, či nikoliv,“ uzavřel Löffelmann.

Kraj připravuje i protipovodňový projekt za 4 miliony

Cílem je zajistit preventivní kroky a snížit negativní dopady povodní pro katastrální území obcí Bílý Kostel nad Nisou, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Kraj na akci získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí a finančně se na něm budou podílet také dotčené obce.

„Rada souhlasila s projektem pod podmínkou, že se na něm budou finančně podílet obce, jejichž území jsou dotčena. Obce v horním povodí, tedy i město Liberec a většina dalších výše po toku, neprojevily zájem o účast, proto nejsou v řešení zahrnuty,“ vysvětlil na podzim hejtman Martin Půta.

Scroll to Top