ČEVAK: Začalo čištění vodojemu Hosín

Pracovníci společnosti ČEVAK odstartovali čištění první ze tří hlavních vodojemů, které zásobují pitnou vodou České Budějovice. Voda z Hosína teče také do Borku a přes automatickou tlakovou stanici do vodojemu Těšín. Obyvatelé zásobovaných lokalit práce na dodávkách vody nezaznamenají.

„Čistí se vždy jen jedna komora. Z té zbývající i nadále zásobujeme odběratele pitnou vodou. Nedochází tedy k žádnému omezení dodávek,“ řekla mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová, podle které čištění jedné komory trvá v případě takto velkého vodojemu zhruba tři dny.

Jedna komora vodojemu pojme zhruba dva tisíce kubíků vody. „Pitná voda z čištěné komory vodojemu nejprve musí řízeně odtéct do spotřebiště. To trvá zhruba osm hodin. Poté vyčistíme dno a stěny tlakovou vodou, aby se odstranily případné usazeniny,“ popsal postup prací vedoucí provozního střediska České Budějovice Ondřej Koupal. Čištění již mají za sebou vodojemy v Dubičném a Třebotovicích, posledním v pořadí bude vodojem ve Starých Hodějovicích.

ČEVAK se zabývají provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top