SmVaK Ostrava investují na Karvinsku více než 135 milionů

Téměř 50 milionů korun zamíří do systému dodávek pitné vody na stavby s celkovými náklady přesahujícími 90 milionů korun. V Karviné bude například zmodernizován vodovodní řad v ulici U Studny. Zde vodohospodáři vymění 212 metrů poruchového litinového potrubí z 60. let minulého století za potrubí z vysokohustotního polyetylenu s vnějším ochranným pláštěm. Akci provedou bezvýkopovou technologií. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt.

„Zahájena bude modernizace v karvinské části Doly v Havířské ulici, nebo ve Fryštátě. Zde bude investice, která se dotkne několika ulic, za více než 12 milionů korun spočívající ve výměně 1350 metrů litinového vodovodního řadu koordinována s plánovanou opravou komunikace ze strany města. Současné potrubí nemá kvůli inkrustaci dostatečnou kapacitu. Jako nový materiál bude ve zpevněném povrchu použita tvárná litina s vnitřní výstelkou, v nezpevněných plochách vysokohustotní polyetylen s ochranou vnějšího povrchu. Přepojeno bude 55 plastových přípojek a vyměněno 15 kovových,“ vysvětlil technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Mnoho dalších investičních akcí v oblasti dodávek pitné vody proběhne v regionu v Havířově, Bohumíně, Horních Bludovicích, Dětmarovicích, Šenově, nebo Albrechticích u Českého Těšína. Například v Horních Bludovicích společnost provede druhou část rekonstrukce vodovodu v oblasti Valašinec. „Zde bude za více než tři miliony korun vyměněno 700 metrů ocelového potrubí s nevyhovujícími tlakovými a průtokovými poměry za řad z vysokohustotního polyetylenu. Rekonstrukce proběhne bezvýkopovou metodou. Nová trasa bude o zhruba 50 metrů delší v důsledku požadavků vlastníků dotčených pozemků,“ uvedl Marek Síbrt.

V dětmarovické Karvinské ulici pak firma vymění více než 1280 metrů ocelového potrubí za potrubí z vysokohustotního polyetylenu kvůli nevyhovujícím tlakovým a průtokovým poměrům, z čehož bude více než 500 metrů bude provedeno otevřeným výkopem a zhruba 770 metrů bezvýkopovou technologií.

Práce se nevyhnou ani Havířovu, kde vodohospodáři rovněž opraví na několika místech vodovod.„Ve Starém Bohumíně pak bude rekonstruován vodovod v ulici Okrajní, v části Skřečoň v ulici Blatná. Ve Starém Bohumíně v ulicích 5. května, Kosmonautů, Čs. legií a J. Koczura. Stavba za více než šest milionů bude koordinována s rekonstrukcí kanalizace a místní komunikace, kterou v oblasti chystá město. Původní litinové potrubí bude vyměněno za řad z tvárné litiny,“ doplnil Veselý.

Významné investice také proběhnou téměř ve všech bývalých okresních městech Moravskoslezského kraje. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice.

Scroll to Top