Ve Zlíně se budou znovu zabývat možným referendem o vodárnách

Návrh na konání místního referenda k vodárenské problematice má dostatečný počet podpisů, což vyplynulo z kontroly petičních archů, kterou magistrát v uplynulých dnech provedl. Návrhem se tak bude zabývat rada města na jednání 4. února. Zastupitelstvo se pak k němu vyjádří 7. února.

„Kontrolovali jsme, zda má Návrh na konání místního referenda, který nám doručil přípravný výbor dne 14. ledna, všechny náležitosti, které ukládá zákon o místním referendu. Po prozkoumání jsme konstatovali, že návrh splňuje veškeré formální požadavky a o této skutečnosti jsme písemně informovali zmocněnce přípravného výboru. V souladu se zákonem bude návrh předložen radou města k projednání Zastupitelstvem města Zlína,“ uvedl Tomáš Lang z Odboru kanceláře primátora.

Přípravný výbor již předložil návrh na pořádání referenda už v létě minulého roku, ale podle ministerstva vnitra jsou v něm otázky položeny tak, že o nich nelze referendum konat. Současný návrh se však liší pouze v tom, že došlo ke změně pořadí otázek. V pravomoci rady města je návrhem na uspořádání referenda souhlasit, odmítnout jej nebo nechat bez rozhodnutí. Totožné možnosti mají zastupitelé.

Iniciátoři referenda o vodárnách ve Zlíně nasbírali na konci srpna potřebných 7 000 podpisů. Požadovali, aby se v něm mohli obyvatelé Zlína vyjádřit k tomu, jestli chtějí, aby si vodárny provozovaly opět města a obce. Infrastrukturu ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK) totiž provozuje Moravská vodárenská, jež je součástí skupiny Veolia. Petici zlínské radnici odevzdali členové Spolku Aliance Voda Zlínsku.

V kauze ohledně VaK Zlín padl v březnu 2018 důležitý verdikt. Ten je příznivý pro Moravskou vodárenskou. Rozhodčí soud sdělil, že smlouva z roku 2004, kdy se rozhodovalo o prodeji části podniku, je platná. Současný model kritizuje řada akcionářů, tedy obcí a měst.

Otázky pro referendum předložené přípravným výborem:

Má statutární město Zlín odvolat na nejbližší valné hromadě VaK Zlín stávající členy orgánů VaK Zlín, zvolit nové členy a uložit těmto členům realizovat výsledky referenda?

Má statutární město Zlín jako ovládající osoba Vodovodů a kanalizací Zlín (dále jen VaK Zlín) na nejbližší valné hromadě VaK Zlín uložit jeho vedení prosazovat samostatné provozování vodohospodářské infrastruktury VaK Zlín a za tímto účelem neprodlené ukončení smluv s Moravskou vodárenskou?

Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská?

Scroll to Top