VHS Olomouc letos proinvestuje 70 milionů korun

Redakce vodarenstvi.cz provedla průzkum mezi významnými vodárenskými společnostmi a zajímala se o nejúspěšnější dokončené projekty v loňském roce, problematiku sucha nebo o objem chystaných investic pro rok 2019. Olomoucké společnosti se v roce 2018 podařilo realizovat většinu z plánovaných akcí, ale stejně jako řadu jiných ji trápilo sucho. V investičních akcích začala firma řešit opatření, které posílí zdroje nebo zvýší zabezpečenost.

„Bylo by velmi příjemné pozorovat, jak se náš obor posouvá vpřed a hledají se cesty, jak celý systém zjednodušit a tím udělat ekonomicky úspornější. Bohužel pokračuje roztříštěnost v názorech a na potíže a problémy se dávají pouze náplasti a selský rozum je skoro na vymření,“ říká v rozhovoru pro vodarenstvi.cz technický náměstek společnosti Jiří Kožušníček.

Hlavní činností Vodohospodářské společnosti Olomouc je dohled nad řádným provozováním majetku nájemcem, kterým je Moravská vodárenská, a především jeho správa – zabezpečování koncepce a investice do jeho technického rozvoje.

Jak je společnost spokojena s rokem 2018? Který dokončený projekt považujete za nejdůležitější, a který nejvýznamnější naopak připravujete pro další období?

Vodohospodářská společnost Olomouc patří z hlediska vlastněného majetku k menším společnostem a ze stejného důvodu se naše investiční akce pohybují nejčastěji ve statisících a jednotkách milionů. Roční objem našich investic je 40 až 50 milionů korun. V roce 2018 se nám podařilo zrealizovat většinu z plánovaných staveb, které jsme měli zařazeny v plánu obnovy. Jednalo se o běžnou výměnu části vodovodních řadů a kanalizačních stok. Žádná z akcí nebyla rozpočtově v desítkách milionů. To bohužel vyžadovalo více investorské práce, protože malá hodnota zakázky neznamená malé problémy a zařizování. Investiční oddělení rovněž zajišťovalo projektové dokumentace a povolení pro stavební sezónu 2019.

Vodohospodáře trápilo v roce 2018 v mnoha částech naší země sucho a museli řešit komplikace s ním související. Pokračujete v některých opatřeních i v této souvislosti? 

Jelikož se nacházíme ve středu Moravy – na Hané – byl pro nás rok 2018 poměrně skoupý na srážky a po velmi suchém roce 2015, kdy byl srážkový úhrn nižší o více než 35 % oproti průměru, se rok 2018 bohužel o mnoho nelišil (úhrn srážek byl nižší o 30 %). Výsledkem bylo i to, že poprvé za poslední desítky let, jsme museli v problematických oblastech navážet vodu do vodojemů nejen v létě, ale i na podzim. V rámci některých investičních akcí jsme začali řešit opatření, které posílí zdroje nebo zvýší zabezpečenost.

Je oblast, ve které Vás takzvaně tlačí bota? V čem oproti předchozím letům očekáváte výrazný posun dopředu – ať už v legislativní, odborné nebo jiné oblasti?

Bohužel se čím dál více začínáme zabývat negativními dopady zemědělské a obecní činnosti spojenými s ochranou „kulturních“ rostlin a zpevněných prostranství a komunikací. Všichni již bohužel bereme jako normální, že několikrát za vegetační období stříkáme pole, chodníky, železniční svršek, chemickými přípravky pro plevelům a zemědělci k tomu přidávají i postřiky určené k vyšším výnosům. Když se o tom před lety začalo hovořit, tak jsme byli „v klidu“, protože jsme to nikde neregistrovali, ale v současné době nacházíme ochranné látky nebo jejich metabolity skoro všude a trendy jsou narůstající. Nicméně logickým a rozumným řešením je omezit tento stav, protože ponechání toho, co se nyní praktikuje, nás zavede do neřešitelných situací. Dále zamořovat životní prostředí a soustředit se na budování drahých technologií úpravy nám připadá nepochopitelné. Bude zajímavé sledovat, co všechno se bude muset v této problematice odehrát, než nám dojde, že místo pozitiv nezarostlých cest a vyšších výnosů dochází k zamoření životního prostředí kolem nás a ve finále nám to život zkracuje a komplikuje.

Bylo by velmi příjemné pozorovat, jak se náš obor posouvá vpřed a hledají se cesty, jak celý systém zjednodušit, a tím udělat ekonomicky úspornější. Bohužel pokračuje roztříštěnost v názorech a na potíže a problémy se dávají pouze náplasti a selský rozum je skoro na vymření. Jak jinak hodnotit dělení oboru, státní podporu akcí, které tříští funkční provozní celky, podpora zavádění dalších výjimek a snaha měřit odpadní vody i případech, kdy to není technicky realizovatelné. Pokud bude trvat stav, že budeme hledat další klacky na toho druhého a prohlubovat zákopy proti tomu prvnímu, nikam dál se neposuneme a lepší to nebude. Proč si nepřiznat, že stát a jeho organizace chtějí získat další finanční prostředky. Pokud tomu v současné době nejde zabránit a existuje většina, která to tak požaduje, najděme jednodušší cesty, jak kasu naplnit, a nevymýšlejme nové způsoby a cesty, jak toho docílit. Ve svém důsledku těch peněz ubude, protože nový a složitý systém jich část spotřebuje sám na sebe.

Jaký objem finančních prostředků jste vyhradili na investice pro rok 2019?

Pro příští rok máme naplánováno využít více než 70 milionů korun.

Scroll to Top