PVK: Sucho zapříčinilo nárůst počtu havárií na vodovodní síti, ztráty vody na ...

Pracovníci Pražský vodovodů a kanalizací řešili v roce 2018 více havárií na vodovodní síti. Tu loni postihlo 5 208 poruch, což bylo ve srovnání s rokem 2017 o 249 událostí více. U stokové sítě PVK loni zaznamenaly 3 384 havárií, což oproti roku 2017 představuje pokles o zhruba sedm procent. Informoval o tom mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

„Vyšší počet havárií přisuzujeme horkému počasí v letních měsících, kdy půda vysychala a tlačila na vodovodní potrubí. Například v srpnu jsme zaznamenali téměř dvacetiprocentní nárůst poruch. Nejčastější příčinou byla koroze materiálu a pohyb půdy. Tyto dva důvody zavinily téměř 95 procent všech událostí,“ uvedl Tomáš Mrázek.

Havárií I. kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů či strategické, zdravotnické a sociální objekty, pak bylo 67, což je meziroční nárůst o 19 událostí. Z pěti na deset poté vzrostl počet havárií u profilů větších než 1000 milimetrů. Na historické minimum se v Praze dostaly ztráty vody, když v loňském roce dosáhly 13,48 procenta. Pro srovnání: v roce 2000 ztráty přesahovaly jednu třetinu, a v roce 1996 dokonce více než 43 procent.„Ke snížení ztrát vody pomohlo řízení a monitoring vodovodní sítě v kombinaci s preventivním průzkumem v terénu,“ konstatoval Mrázek.

PVK letos zaplatí na nájemném za provozování vodohospodářské infrastruktury Pražské vodohospodářské společnosti téměř 2,5 miliardy korun. Další více než miliarda je určena na opravy a údržbu. V září Praha dokončila odkup 49 procent PVK od Veolie. Externí poradci magistrátu dříve uvedli, že se prostředky vložené do odkupu podílu vrátí a dividendy by měly hlavnímu městu do roku 2028 přinést nejméně tři miliardy korun. Praha ale potřebuje získat nadpoloviční podíl v PVK, aby mohla o fungování vodárenství na území města plně rozhodovat. Stoprocentně chce podnik vlastnit do roku 2028.

Scroll to Top