Podél dálnice poteče voda pro dvacet tisíc lidí

V koridoru budoucí dálnice D3 dojde k rozšíření sítě vodárenské soustavy. Nově plánovaná potrubí mají do dalších částí Středočeského kraje přivádět vodu ze Želivky. Jedná se o reakci na sucho, ale také na chystané budování dálnice, které by mohlo mít vliv na zásobování vodou v okolí. Nový vodovodní přivaděč a navazující systémy by měl zajistit vodu pro tisíce Středočechů, ale sloužit by měl také potřebám samotné dálnice na odpočívadlech, pro čištění tunelů nebo pro případnou likvidaci požáru. O výstavbě přivaděče kopírujícího trasu dálnice a rozšíření vodárenské soustavy v jejím okolí se podle Deníku jedná dlouhodobě.

„Rozšíření vodárenské soustavy bude řešeno připojením na Posázavský skupinový vodovod a Skupinový vodovod Benešov. Konkrétně se jedná o zhruba 61 kilometrů přiváděcích řadů, devět čerpacích stanic a čtyři vodojemy,“ upřesnil náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera. Projekt od loňského prosince připravuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba.

Studie upozorňuje na problémy se zdroji ve Středočeském kraji

V kraji je několik oblastí, které mají problémy se zdroji pitné vody. Studie poukazuje například na situaci v rozvojových lokalitách kolem Prahy. „Za tímto účelem připravuje Středočeský kraj studii proveditelnosti, která bude podkladem pro jednání s hlavním městem Prahou jako vlastníkem vodohospodářské infrastruktury,“ uvedla loni mluvčí hejtmanství Barbora Tlučhořová. Cílem je zvýšení kapacity dodávek s ohledem na budoucí demografický vývoj v okolí metropole a řešení zásobování pitnou vodou v období sucha. Lokality v okolí Prahy jsou z velké části závislé na dodávkách z úpraven vody u nádrže Želivka, Káraného a v pražském Podolí.

Významně posílí infrastrukturu

Téměř 100 středočeských obcí a místních částí dostane nové vodovodní nebo kanalizační sítě. Vyplývá to z jarního plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Region reaguje na aktuální potřeby včetně změn v počtech obyvatel. Do rozvíjejících částí okolo Prahy by měla téct voda Pražských vodovodů a kanalizací.

„Kdybych to řekl úplně, přes pražskou infrastrukturu poteče voda do Středočeského kraje. Celý ten problém je na začátku. To znamená, už se bavíme o Želivce, přivaděči do Prahy, posílení vlastně zásobníků vody Přední Kopanina a další posílení vlastně zvětšení potrubí přes Prahu, aby se ta voda dostala do Středočeského kraje v dostatečném množství,“ uvedl pro Český rozhlas Petera. Podle něj jde o komplex opatření, na které Středočeský kraj potřebuje nejméně tři miliardy korun.

Scroll to Top