Nádrž Sedlinka pojme více vody

Protipovodňová ochrana obyvatel, jejich zahrad, domů i obecních komunikací byla důvodem stavby Lesů ČR u vodní nádrže Sedlinka na Opavsku v Moravskoslezském kraji. Náklady, o které se podělily Lesy ČR s ministerstvem zemědělství, se pohybovaly kolem 12 milionů korun. Ještě letos budou opraveny nefunkční zařízení na vypouštění nádrže a regulaci hladiny.

„Upravili jsme hrany bezpečnostního přelivu, takže se zvětšil retenční prostor. Nádrž tedy pojme více vody. Kvůli obnově původní nivelety dna jsme také vodní dílo odbahnili. Nové hrázky se sedimentačním prostorem zpomalí zanášení nádrže splaveninami,“ řekl správce toků pro oblast povodí Odry z Lesů ČR Miroslav Kahánek. Po vypuštění vodohospodáři posoudili stav řízení, které udržuje potřebnou úroveň vodní hladiny a slouží k vypouštění nádrže.

„Podle výsledků sond a zkoušek bylo jasné, že původně plánované oprava stačit nebude. Předpokládám, že nádrž znovu napustíme letos na podzim,“ dodal Kahánek. Letošní práce vyjdou na další čtyři miliony. Lesy ČR obhospodařují více než 1,2 milionu hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečují také o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků.

Scroll to Top