Bobři se usadili také na Mostecku

Bobr evropský nepáchá škody jen na Moravě, zalíbilo se mu i v Ohři. Nově totiž pokládá stromy přímo v Klášterci nad Ohří. Hlodavec si ve městě vybral lokalitu Zatopená na levém břehu řeky.

Výskyt bobra podle mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského komplikuje manipulaci s vodní hladinou. Podnik pokácené dřeviny nebude likvidovat, aby měl bobr dostatek potravy a nekácel další stromy. „Každá překážka v řece, což je každý položený strom, způsobuje rozvodnění řeky. V zastavěné oblasti způsobí škody vždycky,“ uvedl Svejkovský.

Výskyt bobra evropského potvrdili zoologové a úřady v první polovině loňského roku i v řece Bílině na Mostecku. Zvíře se v regionu pohybovalo mezi litvínovskou chemičkou a chanovskou čistírnou odpadních vod. „Informace o škodách jsme nezaznamenali, ani nepřišla žádná stížnost od občanů nebo žádost o náhradu škody, kterou by bobr způsobil,“ uvedla vedoucí mosteckého oddělení životního prostředí Stanislava Pöschlová.

Situaci s bobry monitorují i vodohospodáři z Povodí Moravy. „Dospělí jedinci mohou stavbou hrází způsobit rozlití vody do okolí. Podmáčený terén ničí například silnice,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Lesy města Brna zatím problémy spojené s jejich výskytem podle mluvčí Jindry Pazderkové nezaznamenaly.

Scroll to Top