Konzultační den – pitná voda

14. února pořádá Orlická laboratoř v Malé Scéně v Ústí nad Orlicí Konzultační den – pitná voda. 

Program je zaměřen na novely vyhlášek 252/2004 Sb. a 428/2001 Sb., které přinášejí nové přístupy k provozování vodovodů a systémů kontroly, nové povinnosti a také mnoho nejasností. K novelám vyhlášek na úvod vystoupí zástupci Orlické laboratoře, Jana Pinkasová a Hana Vraspírová. Novele vyhlášky 252/2004 Sb. a požadavkům dozorového orgánu se budou věnovat Jana Kratochvílová a Jaroslav Říha z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.

Na konzultačním dnu vystoupí také předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR Radka Hušková s příspěvkem Provázání vyhlášky 252/2004 Sb. a 428/2001 Sb. a promítnutí rizikové analýzy do provozního řádu. Dalšími přednášejícími budou zástupci Českého hydrometeorologického ústavu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, či Ústavu vodního hospodářství obcí z Fakulty stavební VUT v Brně.

Více podrobností k programu naleznete zde.

Scroll to Top