Pražská teplárenská má nový informační systém

Softwarová společnost Unicorn ukončila dvouletý projekt geografického informačního systému pro Pražskou teplárenskou. K odběratelům na pravém vltavském břehu proudí tepelná energie potrubním systémem, jehož horkovody a teplovody mají více než 550 kilometrů. K řízení dodávek tepla je potřeba přesných informací o jednotlivých částech systému včetně vzájemného propojení a provázání. Klíčovou roli sehrává geografický informační systém (GIS).

„Naším úkolem bylo poskytnout Pražské teplárenské systém, se kterým bude moci pracovat mnohem větší počet uživatelů, zkvalitní datovou základnu i možnosti práce s daty. V neposlední řadě jde o systém, který nabízí řadu možností pro budoucí rozvoj,“ řekl obchodní ředitel geoinformatických řešení Unicornu Michal Hamouz.

Vývojáři také přidali specializované moduly pro podporu jednotlivých úkolů, které zpracovávají různí uživatelé. „Nový systém on-line map zrychlil odezvy systému o padesát procent a zároveň při snížených provozních nákladech zjednodušil přístup k informacím. Software zároveň optimalizuje procesy zobrazení poruch a odstávek a majetkoprávní agendu,“ uvedl výrobní ředitel Pražské teplárenské Roman Koranda. Podobné řešení využívá například i Pražská plynárenská.

Pražská teplárenská také ukončila vytápění parou a přešla na horkou vodu. „Po 118 letech byl ukončen parní provoz v Holešovicích, horká voda je výrobně i technologicky jednodušší a pro klienty komfortnější. Pára má oproti vodě až dvojnásobné teplotní ztráty,“ vysvětlil Koranda.

Scroll to Top