Plzeňský kraj vyhlásí Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019

Program je určen na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro veřejnou potřebu. Kraj informoval, že bylo z jeho rozpočtu vyčleněno 67 milionů korun.

Hejtmanství chce například zlepšit vodu v přehradě Hracholusky. Od jara disponuje studií, která popisuje, co snižuje kvalitu vody a jak situaci zlepšit. Její zpracovatelé kraji nabídli víc než 173 opatření za miliardu korun. Podle výsledků studie by se měly nově vzniklé čistírny odpadních vod měst a obcí na přítocích do přehrady modernizovat nebo doplnit o zařízení, která by odstraňovala fosfor z vody.

„Ročně do nádrže přitéká ve vodách mezi 17 a 20 tunami fosforu. Naším úkolem je snížit jeho množství k úrovni, jaká je ve vodě přirozená,“ řekl jeden ze zpracovatelů studie Lukáš Vlček. Studie také odhalila, že nejvíce fosforu dokáží zadržet Kosový a Úterský potok.

Kraj by měl více monitorovat kvalitu pitné vody

S podnětem výrazněji sledovat kvalitu pitné vody na Plzeňsku přišla na jaře TOP 09. V přepočtu na sto tisíc obyvatel drží kraj nelichotivý primát v podobě výskytu rakoviny ledvin či slinivky břišní. Jestli na to má vliv kvalita pitné vody není prokazatelně doloženo.

Podle neonatologa Jiřího Dorta jde o zásadní problém, který zůstává stále skryt veřejnému povědomí. TOP 09 usiluje o to, aby byly některé látky více zohledněny v testech kvality vody.

Scroll to Top