Mělká tůň z suchého poldru v Přerově bude při povodních zachytávat vodu

Tůň bude sloužit také drobným vodním živočichům a rostlinám. Vybudována byla v přerovské části Újezdec. Kromě funkce protipovodňové ochrany bude sloužit jako estetický prvek v krajině. Stavba přišla město na milion korun. „Požádali jsme už na tuto stavbu o dotaci z ministerstva životního prostředí, a to ve výši sto procent uznatelných nákladů,“ řekla náměstkyně primátora Hana Mazochová.

„Poldr byl v Újezdci vybudován před osmnácti lety. Původně to byla vysušená prohloubenina v zemi, ale místní lidé si přáli, aby byla alespoň částečně zatopena vodou a stala se příjemným prvkem krajiny,“ řekl náměstek primátora Michal Zácha. Podle Miroslava Kašpárka z přerovského magistrátu je plocha vodní hladiny 1 060 metrů čtverečních s proměnlivou hloubkou příbřežního pásma 0,1 až 0,7 metru.

Provozně je mokřad podle Kašpárka řešen jako tůň vybudovaná pod úrovní dna stávajícího suchého poldru a je napájená stávajícími melioračními drenážemi. V dubnu ještě okolí tůně čekají drobné úpravy a břeh bude zatravněn.

Scroll to Top