Česká zemědělská univerzita prohlubuje spolupráci s Lesy ČR

Česká zemědělská univerzita v Praze uzavřela s Lesy ČR memorandum o spolupráci, dohodu podepsal rektor ČZU Petr Sklenička a generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Společnými tématy bude především kůrovcová kalamita a sucho, které lesy dlouhodobě sužují.

„Budeme spolupracovat při přípravě a vydávání učebních materiálů pro studenty i odbornou veřejnost,“ upřesnil Sklenička. Partneři budou rovněž organizovat odborné semináře a praxe. Lesy ČR budou kromě jiného zajišťovat lokality pro odborné exkurze, praxe pro studenty a akademický sbor ČZU.

„Propojit akademický svět s praxí je přirozené a pro obě strany důležité. Připravujeme společné semináře i odborné exkurze a praxe ve státních lesích a také učební materiály pro studenty i odbornou veřejnost,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Univerzita navázala spolupráci také s Dekontou

Spolupráce s Lesy ČR není jediný obdobným projektem univerzity. Ta se také zapojila do programu se společností Dekonta. Jeho principem bude zvýšení retence a akumulace vody, nebo vytvoření sofistikovaného závlahového, odvodňovacího a čisticího systému. Z operačního programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získaly organizace 88 milionů korun.

„Grantových výzev, které propojují akademický svět se středními či velkými firmami, není mnoho. Je to tedy jedinečná příležitost ověření myšlenek základního výzkumu a potenciálu pro využití v praxi. Navíc jako fakulta uplatníme široké spektrum odborníků,“ uvedla Kateřina Černý Pixová z katedry biotechnických úprav krajiny ČZU.

Projekt bude také zaměřen na hospodaření s vodou ve městech a na recyklaci použité vody. „Nejde o to vodu jen zadržet, ale také zajistit její kvalitu, podpořit koloběh, ale ne s ní nutně šetřit. Ve výsledku dojde k efektivnímu využití vody v takzvané chytré krajině pro lidskou společnost žijící v přilehlých sídlech,“ doplnila Pixová.

Program je součástí nově vzniklého Centra pro vodu, půdu a krajinu, jehož cílem bude vytvořit řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Hlavní směr činnosti nabídne koncept Chytré krajiny. Centrum spolupracuje s významnými institucemi v zahraničí a úkolem je vytvoření dostatečně velkých retenčních a akumulačních prostorů pro zachycení vody především z přívalových srážek. Podle rektora ČZU Skleničky je podstatné systém i jeho prvky dimenzovat na období po roce 2030. Dekonta je česká environmentální společnost s mezinárodní kvalifikací založená v roce 1992 nabízející komplexní balíček ekologických služeb.

Scroll to Top