Nové Strašecí chce opravit rybníky

Podle starosty města Karla Filipa by se měla rekonstrukce týkat zejména Nového rybníka a rybníka v Pecínově. U prvně jmenovaného je potřeba upravit i jeden z břehů. V současnosti si město nechává zpracovat studii. Na katastrálním území Nového Strašecí se nachází šest rybníků. Město také po komplikacích s výběrovým řízením dobuduje chybějící vodárenskou infrastrukturu, na kterou dostalo již v roce 2016 dotaci. Informoval o tom Deník. 

„Při prohlídce stavu Nového rybníka a následném porovnání katastrální mapy s leteckými snímky bylo zjištěno, že jihozápadní břeh je vlivem postupné eroze na hraně pozemků města a částečně již zasahuje na pozemky soukromých vlastníků. Kromě toho je příliš vysoký a k další erozi tedy velmi náchylný,“ popsal současný stav rybníka starosta Karel Filip.

Podle Martina Dobeše, jenž je za projektovou studii v případě Nového rybníka zodpovědný, je řešením rozšíření vodní plochy. „Rozšíření bude nastaveno tak, aby vznikl postupně se snižující břeh s litorálním pásmem,“ sdělil Martin Dobeš. Na základě studie bude radnice jednat s dotčenými vlastníky pozemků. „Studie by měla obsahovat příčné řezy a situaci záboru pozemků ve více variantách a poslouží také jako podklad pro případnou následnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Za studii zaplatí město 66 tisíc korun,“ doplnil starosta města.

Veškeré právní a úřední náležitosti jsou již vyřešené u připravované obnovy rybníka v části Pecínov. Předpokládané náklady činí 6 milionů korun. „Vše je již vyřešené. Dojde k úplné obnově rybníka, jsou tu nyní stromy, de facto se musí nově budovat. Proto je ta částka tak vysoká,“ vysvětlil Karel Filip. Soustavu novostrašeckých rybníků v majetku města a činnost na nich za symbolické nájemné provozuje rybářský svaz. Voda teče do vodní nádrže Klíčava, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Kladno.

„Strašák“ Nového Strašecí zažehnán, město po letech dobuduje infrastrukturu

Nové Strašecí dlouhodobě řeší dostavění chybějící vodárenské infrastruktury. Původní výběrové řízení muselo být zrušeno. Město vypsalo nové. V roce 2016 vedení obdrželo na dostavbu kanalizace ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši pětasedmdesáti procent uznatelných nákladů. Předpokládá se, že náklady by se měly pohybovat kolem 110 milionů korun. Hotovo musí být do roku 2020.

Dodavatelskou společnost vybrala hodnoticí komise na konci září loňského roku. Původní výběrové řízení v Novém Strašecí bylo podle starosty pětitisícového města Karla Filipa zrušeno kvůli nesrovnalostem v podané nabídce. Výstavba kanalizace se rozdělí do několika etap. Dostavěno má být zhruba sedm tisíc metrů sítě. V optimálním technickém stavu není čistírna odpadních vod z devadesátých let minulého století pro 5 000 obyvatel, ale pro její rozšíření město nemá v dané lokalitě kapacity.

Zcela nová čistírna pro 7 000 obyvatel proto bude stát směrem na Čelechovice. Její vznik pomůže obyvatelům nových domů. Na ni se poté napojí i obec Loděnice. Na dotaci mělo Nové Strašecí nárok díky tomu, že převzalo kanalizační řád do své správy.

Scroll to Top