Na Havlíčkobrodsku se připravují na horké léto, posílí zdroje vody

Některé obce vyhlíží s obavami letošní horké měsíce. Nedostatek pitné vody trápí třeba Štoky, Leštinu nebo Borovou. Z nejhoršího venku jsou naopak ve Vísce na Chotěbořsku. Informoval o tom Jihlavský deník. 

„Extrémně suché léto ukázalo, že studny u Hanesova mlýna nemají dostatečnou rezervní kapacitu vody. Proto byla také přimíchávána voda ze zdroje nad Petrovicemi. VaK Havlíčkův Brod, jako vlastník a provozovatel vodovodního řadu ve Štokách, má proto, i na základě urgentních žádostí městyse, napojit štocký vodovodní řad na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany,“ informoval obyvatele Štoků starosta Pavel Královec. Podle něj je však snaha o napojení obce na zmíněný skupinový vodovod komplikována vlastníky.

Posílit zdroje potřebuje také Leština u Světlé. „Koncem prosince obdržela obec dárek pod stromeček, a to dotaci ve výši 2,9 milionu korun na posílení vodárenské soustavy. Celkový rozpočet akce je 3,6 milionu korun. Z toho mám opravdu velkou radost. Studny, které jsou z osmdesátých let minulého století, se počínají se svou vydatností loučit,“ uvedl starosta Leštiny Karel Krajíček.

Náročný úkol v podobě hledání nového zdroje vody čeká také Borovou. „I přes obnovení staré studny u vodárny jsme byli nuceni dovážet vodu. Nyní máme čtyři zdroje, kdy jímáme v mělké hloubce pod terénem. Aby byla situace do budoucna stabilizována, musíme najít pátý zdroj, a to v hloubce osmdesát až sto metrů,“ informoval starosta Přemysl Tonar.

S jistotou už nový vrt zajistí vodu Vísce na Chotěbořsku. I po jeho zprovoznění zůstane k dispozici původní, dosud užívaný vrt. Celková kapacita zdrojů se bude blížit čtyřnásobku předpokládaných potřeb. „Po zkouškách vydatnosti jsme museli zahájit prověřování kvality nového vodního zdroje. Výsledky, které zatím máme k dispozici, nám dělají opravdovou radost. Bez problémů ji mohou pít i kojenci. Koncentrace dusičnanů je nízká. V normě jsou zatím i další ukazatele. Dosavadní šetření ukazují, že Víska získala velmi vydatný rezervoár nadprůměrně kvalitní pitné vody. Považuji to za velký úspěch, protože problémy se suchem dnes trápí většinu území státu,“ popsal starosta Ondřej Čapek.

Scroll to Top