FVI 2019: GDPR ve vodárenství po 8 měsících

Přeháněli, nebo ne? I tak by se dala nazvat prezentace Richarda Otevřela z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS týkající se GDRP v oboru vodárenství. Podle experta lidé svá práva na ochranu ve virtuálním prostoru uplatňují, ovšem ne přehnaně.

GDPR (General Data Protection Regulation) bylo přijato v dubnu 2016 a vstoupilo v účinnost 25. května 2018. Představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Nástroj se týká všech firem a institucí, ale také jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů nařizuje zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer).

Zvýšení transparentnosti je podle Otevřela patrné na první pohled. Zároveň však podotýká, že GDPR funguje v mnoha případech jako hromosvod zloby. Úřad pro ochranu osobních údajů již podle GDPR zahájil několik hloubkových kontrol. V oblasti ochrany osobních údajů je dnes ve vodárenství registrován několikanásobný nárůst bezpečnostních incidentů a také zvýšený počet stížností. Problémem jsou podle Otevřela nejasnosti v případě biometrických systémů.

Scroll to Top