ČEVAK navýšil obrat na 2,15 miliardy

ČEVAK ve fiskálním roce do 30. září 2018 navýšil obrat z 2,11 miliardy na 2,15 miliardy korun. Výsledek hospodaření po zdanění činil 132,64 milionů korun.

V těchto dnech společnost zahájila pravidelnou údržbu vodojemů na Českobudějovicku. Jako první začaly práce na vodojemu Dubičné. Jedná se o největší vodojem v regionu. Jeho dvě komory pojmou pět tisíc kubíků vody.

„Nejprve bylo zapotřebí nechat pitnou vodu z čištěné komory řízeně odtéct do spotřebiště. To trvá zhruba deset hodin. Poté je možné začít ručně s pomocí tlakové vody čistit dno a stěny, a tím odstranit případné usazeniny,“ popsala postup Kramářová. Podle mluvčí trvá čistění jedné komory tři dny. Následovat bude údržba menšího vodojemu v Třebotovících. V únoru přijdou na řadu vodojemy Hosín a Staré Hodějovice.

ČEVAK se zabývají provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top