Pilotní projekty technologií dálkových odečtů

Na konferenci vystoupil také technický ředitel společnosti IoT. water David Hájek. Vyzdvihl vodárenské společnosti, které se zapojily do pilotních projektů, hovořil o získaných zkušenostech nebo dopadech pro další vývoj.

Ke klíčovým procesům během pilotních projektů podle Hájka patřily logistika odečtových hlav, školení, datové přenosy, odečty a ukládání dat, jejich využití v dalších systémech nebo koexistence s pochůzkovými systémy. Jako první se do projektu v koordinaci s IoT. water zapojily Plzeňská Vodárna, Pražské vodovody a kanalizace, Městské Vodovody a Kanalizace Úpice, VAS a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Jako nezbytné se podle Hájka ukázaly udržení konzistence dat při reklamacích a potřeba automatizace provisioningu, který v telekomunikacích zahrnuje proces přípravy a vybavení sítě, aby mohla poskytovat služby uživatelům. Nelze opomíjet ani školení kompetentních pracovníků v terénu.

Hájek rovněž zdůraznil, že manipulaci s odečtovými hlavami zvládne běžný zaměstnanec osazující vodoměry. Neopomenul ani neustále se rozvíjející proces programu, expanzi do zahraničí a snahu o uchopení a zkvalitnění celého dispečerského řízení vodárenských společností.

Ilustrační foto 

Scroll to Top