FVI 2019: Benchmarking jako klíčový nástroj pro regulaci vodárenství

Jediné ženské zastoupení mezi přednášejícími měla na konferenci vedoucí analytického oddělení a benchmarkingu ministerstva zemědělství Želmíra Macková. V příspěvku se zaměřila na přínosy benchmarkingu při regulaci oboru a jeho využití pro municipality.

V oboru je podle Mackové přirozený monopol, ale je v něm zároveň nedostatek konkurence. Macková také v souvislosti s regulací zdůraznila nutnost dohledu nad kvalitou poskytovaných služeb. Mezi primární cíle regulace patří dosažení samofinancovatelnosti infrastruktury, zabezpečení rovnováhy mezi cenou za služby a náklady na jejich poskytování, zajištění dostatečné úrovně služeb nebo zvýšení transparentnosti všech zúčastněných stran.

V oblasti regulace podle Mackové pomáhá benchmarking jako informační nástroj v cenotvorbě, kvalitě poskytovaných služeb nebo ochraně životního prostředí. Pro municipality, vodárenské společnosti, nebo provozovatele je benchmarking pomůckou k reálnému zhodnocení provozní efektivity nebo veřejnému a transparentnímu srovnání fungování jednotlivých subjektů na vodárenském trhu.

Scroll to Top