Vyšlo první letošní číslo časopisu SOVAK

Obálka čísla 1/2019 zachycuje Čistírnu odpadních vod Kladno-Vrapice, na níž proběhla v letech 2015–2017 rekonstrukce a intenzifikace a v roce 2018 byl ukončen zkušební provoz. Hlavním cílem bylo stabilizovat nitrifikaci a umožnit plnění legislativou požadovaného limitu pro celkový dusík.

Poznatky z procesu výstavby a zkušebního provozu shrnuli v úvodním článku Tomáš Hloušek, Vladimír Dragoun, Vít Procházka a František Martínek ze Středočeských vodáren.

úvodníku prvního letošního čísla časopisu Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, připomněl významné aktivity spolku za uplynulý rok. Jedním z počinů byl i vývoj nového webu www.sovak.cz, který SOVAK ČR spouštěl začátkem loňského listopadu. Podrobnější informaci o novinkách na inovovaném portálu naleznete v samostatném příspěvku.

Miroslav Kos upozornil na Statistickou ročenku České republiky 2008, která je zveřejňována na webových stránkách ČSÚ a k dispozici zde jsou i údaje o produkci čistírenských kalů. Na důsledky novely vodního zákona se ve svém textu zaměřil Josef Nepovím.

Časopis Sovak byl mediálním partnerem čtvrtého pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou, tak i 10. bienální konference s mezinárodní účastí Odpadové vody 2018. Z obou akcí přinášíme v časopise přehled zde prezentovaných příspěvků, které mohou posloužit jako příklady dobré praxe.

Na nový pohled na čištění odpadních vod jako nástroje k dosažení dobrého stavu vod se v článku zaměřili Jiří Wanner, Libor Novák a Miroslav Kos. Příspěvek zazněl na konferenci SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2018.

V rubrice Z regionů se objevily zprávy z Pražských vodovodů a kanalizací, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, Vodárenské akciové společnosti, divize Znojmo, VODÁRNY PLZEŇ a VEOLIE ČESKÉ REPUBLIKY. Co vše číslo 1/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Scroll to Top