FVI 2019: Radek Hospodka vyzval k důsledné práci s informacemi

Ředitel odboru dozoru a regulace vodárenství, Radek Hospodka z ministerstva zemědělství, se zaměřil na povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Hospodka v oboru působí nepřetržitě od roku 1999, kdy nastoupil do společnosti Vodárny Kladno-Mělník.

V úvodu prezentace byly připomenuty hlavní role ministerstva zemědělství v oblasti dozoru a regulace vodárenství, mezi které například patří dohled nad dlouhodobou udržitelností VaK, zvýšení transparentnosti regulace cen pro vodné a stočné nebo systematické zlepšování ochrany spotřebitelů. Hospodka také připomenul, že 91,8 % infrastruktury je dnes ve vlastnictví komunálních subjektů.

Zmínil také závažnější zjištění při kontrolní činnosti ministerstva v podobě nedostatečného zpracování vlastníků Plánu financování obnovy VaK, neplatných fakturačních vodoměrů nebo včasného nezajištění smluvních vztahů s vlastníky provozně souvisejících VaK. Podle Hospodky je rovněž dlouhodobým cílem ministerstva potenciální pomoc menším subjektům VaK nebo nastavení dobře fungujícího informačního prostředí o všech vlastnicích a provozovatelích infrastruktury.

Scroll to Top