FVI 2019: Obor trápí překrývání kompetencí, resortismus, nedostatečná kontrola a zpolitizování

Předseda SOVAK ČR Miloslav Vostrý během svého příspěvku připomenul největší bolesti českého vodárenství.

Zvlášť kompetence ministerstev životního prostředí a zemědělství se v mnoha případech překrývají a následná kontrola nad oborem se může jevit jako neefektivní. Vostrý také zdůraznil nesystematičnost, nebo nedostatečné využívání nástrojů konkurence. Podle zkušeného vodohospodáře je rovněž problémem nedostatečně motivující systém oboru, které se vyznačuje například nízkými mzdami, rozpor mezi nastavením a cílem regulace a celkové zpolitizování.

Scroll to Top