Financování vodárenské infrastruktury 2019 začalo

Úvodního slova se ujal předseda představenstva VAK Havlíčkův Brod Pavel Policar, který přivítal hosty, a slavnostně tak zahájil tradiční oborovou akci.

Během konference se ke slovu postupně dostane několik významných osobností z tuzemského i zahraničního vodohospodářství, mezi které patří například předseda představenstva SOVAK ČR Miloslav Vostrý, Jan Kříž z ministerstva životního prostředí, Ondřej Beneš z VEOLIA Česká republika či Želmíra Macková z ministerstva zemědělství. Z londýnské University of Greenwich dorazil Emanuele Lobina, který se zaměří na zkušenosti evropských měst s remunicipalizací vodárenství.

Opomenuta nezůstane ani problematika GDPR a zkušenosti s ní ve vodárenském oboru. Redakce vodarenstvi.cz je na místě a nejvýznamnější momenty a prezentace přednášejících bude během dne reflektovat.

Scroll to Top