Pravidelná údržbu vodojemů na Českobudějovicku

ČEVAK zahájily čištění zásobárny pitné vody Hosín, Dubičné, Staré Hodějovice a Třebotovice. Podle společnosti obyvatelé zásobovaných lokalit práce na dodávkách vody nezaznamenají.

„Všechny uvedené vodojemy jsou vícekomorové. Vždy budeme čistit jen jednu polovinu a druhá bude k dispozici pro zásobování obyvatel vodou. Kapacita jednotlivých komor je dostatečná, a proto nedochází k žádnému omezení dodávek pitné vody,“ uvedla mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

Jako první začaly práce na vodojemu Dubičné. Jedná se o největší vodojem v regionu. Jeho dvě komory pojmou pět tisíc kubíků vody.„Nejprve bylo zapotřebí nechat pitnou vodu z čištěné komory řízeně odtéct do spotřebiště. To trvá zhruba deset hodin. Až poté je možné začít ručně, s pomocí tlakové vody, čistit dno a stěny, a tím odstranit případné usazeniny,“ popsala postup Kramářová. Podle mluvčí trvá čistění jedné komory tři dny. Následovat bude údržba menšího vodojemu v Třebotovících. V únoru přijdou na řadu vodojemy Hosín a Staré Hodějovice.

ČEVAK se zabývají provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Ilustrační foto 

Scroll to Top