Povodí Labe varuje před vstupem na zamrzlé vodní plochy

Nádrže jsou v horských oblastech zamrzlé a dá se podle vodohospodářů předpokládat, že ledová pokrývka se začne vytvářet i na proudících vodách a v nádržích v nižších polohách. Ledové plochy lákají velké množství lidí k zimním sportům, se kterými jsou však spjata rizika.

„Vodní plochy nezamrzají rovnoměrně, tloušťka a pevnost ledu se může odlišovat, a tyto odlišnosti jsou pouhým okem neviditelné. Na vodních nádržích se provádí manipulace s hladinou. To může vést k vytváření prasklin v ledu, dutin pod ledem, k jeho zeslabování a celkové nestabilitě plochy. Led je v důsledku manipulace často „zavěšen“ i mnoho centimetrů nad skutečnou vodní hladinou. Ve vodních tocích dochází k podobným jevům samovolně vlivem kolísání vodního stavu. K nestabilitě ledu přispívají i výkyvy počasí,“ zdůraznilo Povodí Labe.

Podle vodohospodářů tak nemůže být zajištěna bezpečnost osob na ledové ploše a pohyb na ní může být velmi rizikový. V korytech řek a potoků také dále hrozí vznik ledových nápěchů a při jejich uvolnění se průtok může velmi rychle změnit a vážně ohrozit osoby pohybující se v prostorách pod těmito ledovými jevy.

„Na závěr bychom rádi připomněli, že ochranná pásma vodárenských nádrží samozřejmě platí i v zimním období a na jejich ledové plochy je vstup dle § 30 Vodního zákona přísně zakázán, a to i v případě, že led je pod sněhovou pokrývkou. Porušení tohoto zákazu je kvalifikováno jako přestupek dle § 116 Vodního zákona s následně vyplývajícím přestupkovým řízením. V územní působnosti státního podniku Povodí Labe se konkrétně jedná o nádrže Hamry, Křižanovice, Vrchlice, Souš a Josefův Důl,“ sdělilo závěrem Povodí Labe.

Scroll to Top