Odstranění sedimentů z nádrží Ludkovice a Bojkovice

Povodí Moravy připravuje vytěžení sedimentů ze dvou přehrad ve Zlínském kraji. Díky tomu budou obnoveny zásobní prostory a zlepší se kvalita vody. V současnosti se také hledají vhodné pozemky, kam budou sedimenty uloženy. Náklady se budou pohybovat v řádech desítek milionů korun.

„V současné době máme zpracovanou studii, v rámci které jsme zaměřili množství sedimentů ve vodních dílech Bojkovice a Ludkovice. Celkově se jedná asi o 140 tisíc kubíků, které mají negativní vliv na kvalitu vody a současně snižují zásobní prostor v obou nádržích. Protože se jedná o vodárenské nádrže, je pro nás, obzvlášť nyní v období klimatické změny, kvalita vody a její množství zcela zásadní,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Jakmile budou nalezeny pozemky pro uložení sedimentů, zpracuje Povodí Moravy projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele. Tou by v případě rychlého nalezení pozemků mohl podnik disponovat do konce roku 2019. Zároveň vodohospodáři plánují uskutečnit opatření, která zamezí opětovnému zanášení nádrží. Povodí Moravy předpokládá zahájení prací na podzim 2020. Trvat by měly zhruba rok.

Foto: Nádrž Ludkovice

Scroll to Top