Nový vrt zajistí vodu Vísce na Chotěbořsku

Původní zdroje již nestačí. V létě musela obec vyhlásit zákaz napouštění zahradních bazénů z obecních zdrojů. Vážnost situace potvrzuje prohlášení starosty Ondřeje Čapka, který uvedl, že bez vody obec zanikne. V této souvislosti neopomenul historickou událost, ke které došlo ve 13. století. Tehdy zanikla obec Rouzeň kvůli nedostatku vody a obyvatelé založili dvě nové obce. Informoval o tom Havlíčkobrodský deník. 

„Práce na vrtu byly zahájeny 8. října vyměřováním. Vrt začala firma hloubit 20. listopadu a práci ukončila 12. prosince. Má hloubku 83 metrů, voda začala tryskat při dosažení 63 metrů. Prvních 15 metrů je jeho potrubí chráněno betonovým pláštěm, aby se zabránilo průsakům povrchové vody. Po vybudování systému bylo přikročeno ke zkouškám vydatnosti. Ty proběhly ve třech sedmidenních fázích. První byla nastavena na kapacitu 50 kubíků vody denně, druhá na 100 denně, třetí na maximální možný výkon. Výsledkem zkoušek je zjištění, že vydatnost činí 160 kubíků za den. To představuje trojnásobek průměrné denní spotřeby v obci,“ popsal celý proces starosta Čapek.

I po zprovoznění nového vrtu zůstane Vísce k dispozici původní, dosud užívaný vrt. Celková kapacita zdrojů se tak bude blížit čtyřnásobku předpokládaných potřeb. „Po zkouškách vydatnosti jsme museli zahájit prověřování kvality nového vodního zdroje. Výsledky, které zatím máme k dispozici, nám dělají opravdovou radost. Bez problémů ji mohou pít i kojenci. Koncentrace dusičnanů je nízká. V normě jsou zatím i další ukazatele. Dosavadní šetření tedy ukazují, že Víska získala velmi vydatný rezervoár nadprůměrně kvalitní pitné vody. Považuji to za velký úspěch, protože problémy se suchem dnes trápí naprostou většinu území státu,“ pokračoval Čapek.

Po ukončení série rozborů kvality zdroje obec požádá Městský úřad v Chotěboři, který musí povolit čerpání z vrtu. „Po schválení bychom chtěli požádat Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí dotace na propojení vrtu se stávající vodovodní sítí. Vše bychom rádi zvládli do léta příštího roku,“ uzavřel starosta Vísky.

Ilustrační foto 

Scroll to Top