VaK Karlovy Vary očekávají za rok 2018 tržby okolo 760 milionů

Hospodářský výsledek společnost předpokládá ve výši 40 milionů korun. Zároveň pokračovala v investicích do moderních technologií, které zvyšují spolehlivost a bezpečnost úpravy pitné vody. Začala také příprava instalace ultrafiltrační jednotky na úpravně vody Svobodka nebo elektrochlorace na úpravně vody Březová. Informovala o tom mluvčí společnosti Věra Štafflová.

Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel regionu, v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. Vedle hlavní činnosti společnost zajišťuje služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce nebo rekonstrukce přípojek.

Scroll to Top