Generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička: V roce 2018 jsme zajistili bezproblémové ...

Redakce portálu vodarenstvi.cz provedla průzkum mezi významnými vodárenskými společnostmi a zajímala se o nejúspěšnější dokončené projekty vodohospodářů, problematiku sucha v oblasti jejich působnosti nebo o objem chystaných investic pro rok 2019. I v loňském roce se SmVaKu Ostrava podařilo splnit cíle v provozní i ekonomické oblasti. Vodohospodáři oslavili také významné jubileum v podobě 60 let od vzniku Ostravského oblastního vodovodu jako páteřního výrobního a distribučního systému pro zásobování regionu pitnou vodou.

Společnost odstartovala celou řadu významných investičních projektů v Moravskoslezském kraji a dále rozvíjela služby vedoucí k maximálnímu komfortu svých zákazníků. Nechybí také komentář generálního ředitele firmy Anatola Pšeničky k aktuálně největší problematice ve vodohospodářství, suchu, a náhled do dalších měsíců z optiky SmVaKu Ostrava.

„Co by vodárenství určitě prospělo, je zjednodušení legislativy, zpřehlednění celého prostředí a cesta od roztříštěnosti k větší integritě – ať již z hlediska počtu vlastníků, provozovatelů. Co mi vyloženě vadí, je znehodnocování práce vodohospodářů díky neoprávněnému hodnocení, a to populistickým vyjádřením k výši cen vodného a stočného,“ říká například generální ředitel společnosti Anatol Pšenička.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v České republice. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.

Jak je společnost spokojena s rokem 2018? Který dokončený projekt považujete za nejdůležitější, a který nejvýznamnější naopak připravujete pro další období?

Ačkoliv nemůžu ještě prezentovat konečná čísla, můžu konstatovat, že se nám podařilo naše cíle v provozní i ekonomické oblasti splnit. A co mě samozřejmě těší nejvíc je fakt, že se nám podařilo zajistit stabilní a bezproblémové zásobování všech našich odběratelů v průběhu celého roku bez jakýchkoliv omezení. To zdůrazňuji proto, že i v naší zemi se v posledních letech ukazuje, že toto zdánlivě jisté pravidlo, tak samozřejmé být nemusí, protože v řadě lokalit byly s dodávkami velké problémy, někde se odběry dokonce musely omezovat. Jsem rád, že pro oblasti, kde působí SmVaK Ostrava, toto neplatí.

Loňský rok pro nás byl také do značné míry symbolický v tom, že jsme slavili 60 let od vzniku Ostravského oblastního vodovodu jako páteřního výrobního a distribučního systému pro zásobování regionu pitnou vodou. Snažili jsme se to akcentovat a připravit řadu akcí a projektů, abychom lidem v kraji ukázali, že máme být na co vzhledem k unikátnosti systému hrdi.

Odstartovali jsme také významný investiční projekt v naší největší úpravně vody v Beskydech v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Poté, kdy jsme tam za 50 milionů korun v uplynulých letech, vybudovali moderní kalové hospodářství, jsme se pustili do modernizace strojně-technologického zařízení a automatizovaného systému řízení za více než 120 milionů korun. Ale to jsem vybral jeden významný projekt z desítek, které u nás každoročně probíhají nebo odstartují.

Jsem také rád, že nám daří udržovat konstruktivní dialog s municipalitami, kde působíme, daří se nám koordinovat akce, stavby a činnosti, které provádíme, protože je to v důsledku prospěšné pro všechny, ať již z hlediska ekonomického, nebo toho, že méně omezujeme život lidí ve městech a obcích.¨

A úmyslně jako poslední a nejdůležitější bod zmiňuji naše odběratele/zákazníky. V roce 2018 jsme se nadále snažili rozvíjet služby, které jim poskytujeme, a zákaznický komfort, jehož prostřednictvím s nimi komunikujeme. Rozvíjeli jsme dále náš on-line systém, jehož prostřednictvím je možné naše služby objednávat, a další krok ke zvýšení zákaznického komfortu chystáme – vlastně spíše finalizujeme.

Vodohospodáře trápilo v roce 2018 v mnoha částech naší země sucho a museli řešit komplikace s ním související. Pokračujete v některých opatřeních i v této souvislosti?

Situace v našem regionu byla z hlediska zdrojů surové vody v roce 2018 uspokojivá. Za to můžeme děkovat na jedné straně přírodě, když v červenci především v Beskydech vydatně zapršelo, což pomohlo povrchovým zdrojům, z nichž surovou vodu odebíráme (vodní díla Morávka na stejnojmenné řece a Šance na řece Ostravici), na druhé straně ale také páteřnímu výrobnímu a distribučnímu systému Ostravského oblastního vodovodu, který loni slavil 60 let od svého vzniku. Jeho technické řešení a parametry nám dávají záruku stabilních dodávek kvalitní pitné vody a dostatečném množství všem odběratelům, které jsou na něj napojeni. Takže zjednodušeně řečeno:
1) zdroje v našem regionu byly z důvodů situace v dané době vybudovány s dostatečnou kapacitou (aktuálně zadržují v souhrnu jesenické a beskydské části zhruba tolik vody, kolik jí vyrobíme za čtyři roky), 2) výrobní a distribuční systém byl postaven tak robustně, že by dokázal zásobit výrazně větší počet obyvatel, než v regionu v současnosti žije, 3) modernizace a zefektivňování systému Ostravského oblastního vodovodu v uplynulých desetiletích nám umožňuje v případě problémů u některého ze zdrojů manipulacemi přesouvat vodu v rámci regionu ze západu na východ a naopak v dominantní míře tak, že odběratel jakýkoliv problém u zdrojů nepozná. To jsme si ostatně vyzkoušeli například na přelomu let 2015-2016.

Výsledek obrázku pro ostravský oblastní vodovod

(Ostravský oblastní vodovod)

V námi zásobované oblasti tedy platí obvykle pravidlo, že v případě delších suchých období, jako tomu bylo například na jaře roku 2018, které vlastně vůbec nepřišlo, a zima přešla přímo ve velmi teplé počasí s letními parametry, že problémy nemají lokality napojené na centrální systémy, ale pouze ty, které jsou závislé na lokálních zdrojích. I tam jsme ale schopni technickými opatřeními – manipulace, navážení vodojemů cisternami – situaci řešit tak, že nedochází k jakémukoliv omezování odběru a komfortu pro naše zákazníky.

A co je možná v celorepublikovém kontextu paradoxní. V létě jsme v našem kraji místo sucha řešili několik dnů v důsledku silných červencových dešťů v Beskydech spíše problémy se zákaly u surové vody v důsledku zvýšených průtoků. Ale moji kolegové v provozech si zaslouží poděkování, že situaci například na Třinecku a Jablunkovsku skvěle zvládli.

Je oblast, ve které Vás takzvaně tlačí bota? V čem oproti předchozím letům očekáváte výrazný posun dopředu – ať už v legislativní, odborné nebo jiné oblasti?

V současnosti především stejně jako většina vodárenských společností čekáme, jakým způsobem se přetaví do praxe novela vodního zákona ohledně monitoringu dešťových vod v odlehčovacích komorách v kanalizačních sítích nebo čistírnách odpadních vod a případné platby za ně.

Co se týče celkové situace v souvislosti s vodárenstvím a vodohospodářstvím, je naprosto zřejmé, že obor se dostává do centra mediální, společenské, ale i politické diskuze především v souvislosti se suchem a tím, jak zajistit  v budoucnosti dostatek pitné vody pro všechny odběratele v dostatečném množství, ale také tím, jak zajistit potřebnou vodu pro zemědělství, průmysl, ale vlastně samotnou krajinu, aby z ní nevznikla vyprahlá poušť. Této diskuze si ceníme, stejně jako sledujeme výstupy jednotlivých pracovních skupin vznikajících při ministerstvech a první opatření uváděná do praxe.

Co by vodárenství určitě prospělo, je zjednodušení legislativy, zpřehlednění celého prostředí a cesta od roztříštěnosti k větší integritě – ať již z hlediska počtu vlastníků, provozovatelů. Co mi vyloženě vadí, je znehodnocování práce vodohospodářů díky neoprávněnému hodnocení, a to populistickým vyjádřením k výši cen vodného a stočného. Výborně problematiku cen popsal Filip Wanner ze SOVAK ČR. Doporučuji k přečtení, je to jen další důkaz, jak populisté manipulují s veřejností.

Jaký objem finančních prostředků jste vyhradili na investice pro rok 2019?

V roce 2019 plánujeme investovat do infrastruktury meziročně o 127 milionů korun více než loni. Objem investic tak vzroste z 530 na 657 milionů korun. Dalších zhruba 150 miliónů máme připraveno na opravy. Téměř čtvrt miliardy korun poputuje do kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje infrastruktury. Například v roce 2025 počítáme s investicemi až 850 milionů korun.

Scroll to Top