Vysočina: Lidé upřednostňují zadržování vody v krajině před investicemi do vodovodní infrastruktury

Výsledek vyplynul z krajem vyhlášené ankety, který je v souladu i s názorem obcí a odborníků. Kraj kvůli tomu přizpůsobí dotační politiku. V posledních třech letech dosáhl srážkový deficit na Vysočině téměř 450 milimetrů. Podle radního kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Martina Hyského tak kraj přišel o rok průměrných srážek. Informoval o tom deník Právo.

„Téměř 92 % hlasujících se vyslovilo pro to, aby kraj podporoval opatření k zadržování vody v krajině a řešil nedostatek vody,“ popsal výsledek náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky Martin Kukla. Zhruba osm procent hlasujících se vyslovilo pro podporu jiných oblastí, například výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu.

Právo dále uvedlo, že konkrétní podpora kraje by podle 64 % respondentů měla být směrována do přírodě blízkých opatření, jako jsou výstavba a rekonstrukce vodních nádrží, budování mokřadů, revitalizace vodních toků nebo zřizování poldrů. Pro realizaci opatření v lesním hospodářství a zemědělství se vyslovilo 27 % hlasujících.

Vedení kraje přihlédne k veřejnému názoru při plánovaném rozdělování disponibilního zůstatku. Ten by se měl pohybovat okolo 650 milionů korun. Podpora vodního hospodářství by měla být letos od kraje historicky největší. Hejtmanství dále přispěje na stavbu malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl.

Ilustrační foto (bvv.cz) 

Scroll to Top