V Sokolově přibudou další nádoby na použité tuky a oleje

Podle místostarosty Karla Jakobce zájem o třídění použitého kuchyňského oleje vzrostl a současných osm kontejnerů lidé zvládají rychle zaplnit. Stávající kontejnery jsou umístěny v ulicích od roku 2017.

My jsme neočekávali, že kontejnery na olej budou naplněny v takové míře. Těší nás to dvojnásob. Olej se vrací jako surovina a také nám nezatěžuje čistírnu odpadních vod,“ řekl Jakobec. Použité kuchyňské tuky a oleje mohou lidé do kontejnerů odkládat v PET lahvích. V současnosti stojí ve městě kontejnery v ulici Karla Havlíčka Borovského před obchodním domem Ural, na sídlišti Michal v Alšově ulici u výměníkové stanice a na sídlišti Vítězná ve Spartakiádní ulici.

Například podle ředitele kanalizací SmVaK Ostrava Jana Tlolky způsobují oleje a tuky v odpadní vodě velké problémy. „Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají,“ vysvětlil před časem Tlolka.

Některá města jsou v tomto ohledu odpovědná a pomáhají problém řešit. Třeba Český Těšín v Moravskoslezském kraji na hranici s Polskem umístil do ulic kontejnery pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány při výrobě energie nebo paliv.

„Do kanalizace také v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. My pak musíme na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ doplnil Tlolka.

Scroll to Top