Povodí Odry: Vítkovický jez opraven

Nevyhovující technický stav stávajících povrchů jezových polí poškozených při chodu štěrkových splavenin za vyšších průtoků v řece Ostravici byl podle vodohospodářů důvodem rozsáhlé dvouleté opravy vítkovického jezu. Instalovány byly také bezpečnostní prvky pro hasiče včetně informačních tabulí s první pomocí a vyměněn povrch vozovky cyklostezky na pravém břehu. Náklady na práce činily zhruba 27 milionů korun. Celá částka byla uhrazena z rozpočtu podniku.

 „Samotný vítkovický (Čermákův) jez byl postaven v 40. letech 20 století jako pevný jez pro zajištění levobřežního odběru do nynějších Vítkovických železáren a Accelor Mittalu. Později došlo k několika úpravám a rekonstrukcím. Poslední modernizace stavební části proběhla v roce 2000. V současnosti jez Vítkovice zajišťuje dodávku vody průmyslovým podnikům a stabilizuje koryto toku Ostravice,“ informoval ředitel závodu Frýdek-Místek z Povodí Odry Dalibor Kratochvíl.

Pro zvýšení bezpečnosti byla také nainstalována záchytná oka pro Hasičský záchranný sbor a natažena lana na stěny ve vývaru pro zachycení se tonoucího. Na březích jsou rovněž nainstalovány informační tabule s instrukcemi první pomoci. Práce na jezu začaly v březnu 2017. Zhotovitelem stavby byla společnost Metrostav a projektovou dokumentaci dodala a autorský dozor realizovala společnost Sweco Hydroprojekt, odštěpný závod Ostrava.

Povodí Odry v roce 2018 proinvestovalo 435 milionů korun

Více než polovina alokované částky byla uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolnil podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamířily do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechyběla ani finanční podpora projektů v některých městech a obcích. Na prevenci a opravy vodních děl uvolnil podnik zhruba 100 milionů korun.

Povodí Odry působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Podnik spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Scroll to Top