Jihomoravský kraj: Těžbu štěrkopísku nechceme, odvoláme se

Brněnský obvodní báňský úřad vydal před několika dny rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru k těžbě štěrkopísku. Stanovení dobývacího prostoru ještě neznamená povolení k těžbě. Je to pouze kladné stanovisko ke způsobu využití prostoru a rozhodnutí o vlastní těžbě ani nepředjímá. V současnosti běží lhůta 15 dnů pro podání odvolání, které bude využito. Lidé se obávají o blízký a významný zdroj vody. 

„Jihomoravský kraj dlouhodobě nesouhlasí s těžbou štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Nechal si zpracovat znalecký posudek, který potvrdil obavy z možného ohrožení jímacího území vodního zdroje Bzenec I a Bzenec III zásobující 100 tisíc obyvatel Hodonínska a okolí pitnou vodou. Nesouhlasné stanovisko jsme v minulosti prezentovali i v Senátu České republiky a odvoláním proti aktuálnímu rozhodnutí vyjádříme svůj konzistentní postoj,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

U Moravského Písku by se dle plánu mělo těžit 350 tisíc tun štěrku ročně. Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex se nachází na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Zásobuje obyvatele Hodonínska, Břeclavska a části Kroměřížska. Riziko ohrožení zdroje potvrdili i jihomoravští hygienici.

„V současnosti připravuje odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje odvolání proti rozhodnutí vydaném Obvodním báňským úřadem v Brně, kterým byl stanoven dobývací prostor Uherský Ostroh pro žadatele České štěrkopísky,“ dodal radní pro životní prostředí Vít Rajtšlégr.

Scroll to Top