SmVaK Ostrava investují na Frýdecko-Místecku více než 170 milionů

Největší objem prostředků, zhruba 36 milionů korun, zamíří do pokračování rekonstrukce největší úpravny vody v Beskydech v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Do další modernizace Ostravského oblastního vodovodu letos vodohospodáři investují více než 73 milionů korun. Do vodovodů pak 45 milionů korun a do oblasti odvádění a čištění odpadních vod zhruba 55 milionů.

„U Ostravského oblastního vodovodu začne kromě pokračování modernizace úpravny vody v Nové Vsi za téměř 130 milionů korun, která je naplánována až do roku 2020, například rekonstrukce klíčového přivaděče pro Frýdecko-Místecko Chlebovice – Staříč – Bělá. Tato náročná stavba, která se bude týkat zhruba devíti kilometrů potrubí o průměru 500 milimetrů a související infrastruktury, bude z velké části realizována bezvýkopovou technologií, kdy není nutné výrazněji zasahovat do povrchu. Dokončena by měla být v roce 2021,“ přiblížil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V rámci modernizace Úpravny vody Nová Ves pak budou vyměněny technologické a stavební celky a v plánu je instalace nového automatizovaného systému řízení. Data ze všech provozních celků budou podle vodohospodářů směřovat na velín úpravny a centrální dispečink. Technologie navíc lze sledovat i ovládat dálkově, procesory jednotlivých celků mezi sebou totiž navzájem komunikují po optických kabelech.

Pitnou vodou novoveská úpravna zásobuje 60 obcí a měst na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, částečně Ostravsku a také v příhraniční části Polska. Úpravna prošla za posledních dvacet let hned čtyřmi rekonstrukcemi. Dále investice zamíří do modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury.

„Například ve Staré Vsi nad Odřejnicí bude rekonstruováno 1350 metrů vodovodu z tvárné litiny s nevyhovujícími tlakovými poměry a nedostatečnou kapacitou v důsledku zainkrustování potrubí. Stavba vyjde na zhruba 14 milionů korun. V Bašce – Hodoňovicích bude rekonstruováno 820 metrů potrubí z poloviny padesátých let minulého století za téměř sedm milionů korun.Akce bude probíhat v koordinaci s plánovanou výstavbou dešťové kanalizace, chodníků a rekonstrukcí komunikace,“ uvedl ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Ve Frýdku-Místku budou modernizovány vodovodní řady celkem za více než tři miliony korun v ulicích Dobrovského, J. Skupy nebo Heydukova. V třinecké čistírně pak bude za více než pět milionů modernizována kogenerační jednotka využívající plyn, který se uvolňuje z čistírenského kalu, pro výrobu elektřiny a tepla. Dále bude v regionu opraveno několik vodovodních řadů a další související infrastruktury.

Významné investice také proběhnou téměř ve všech bývalých okresních městech Moravskoslezského kraje. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice.

„Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v letošním roce to bude zhruba 230 milionů nad rámec 530 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil v listopadu Anatol Pšenička.

Scroll to Top