Olomouc připravuje rozsáhlý protipovodňový park

Ochrana jižní části Olomouce se zřejmě obejde bez hrází, zdí či umělých koryt. Chystaná opatření na řece Moravě mají být blízká přírodě a jejich součástí by měla být dvě velká jezera. Proti jsou ale místní zahrádkáři, kteří budou muset lokalitu opustit. Samotné práce na vzniku parku, který ochrání před velkou vodou asi tři tisíce obyvatel, by měly začít na podzim 2020.

„Celá kolonie byla zřízena dočasně. Stavba protipovodňových opatření není rozliv se spoustou komárů, jak se strašívalo. Je to nedílná součást toho, když se voda prožene celou Olomoucí, aby se to obrovské množství nerozlilo na konci města. Ten rozliv je unikátní dílo, které je jedním z největších přírodě blízkých protipovodňových opatření, které se bude v České republice budovat,“ vysvětlil primátor města Miroslav Žbánek.

Koordinátor pro protipovodňové stavby v Olomouci Michal Krejčí uvedl, že město pro zahrádkáře připravuje náhradu v lokalitě Andělská na Nových Sadech. Olomouc také za zahrádkáře zaplatí náklady na demolici staré kolonie a výkup pozemků v novém místě. Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře už podnik jako investor projektu pracuje na získání dotace 270 milionů korun.

„Vzhledem k tomu, že tam dochází k rozlivům řeky Moravy, tak bude potřeba tam vytvořit přírodní pásmo, povodňový park s prvky přírody a s biotopy tak, aby byl umožněn co nejsnazší odtok při povodňových průtocích řeky Moravy,“ doplnil Chmelař.

Vodohospodáři představili lidem aktuální vývoj protipovodňové ochrany Olomouce

Zástupci města a Povodí Moravy se před Vánoci sešli s obyvateli Olomouce v aule pedagogické fakulty a odpovídali jim na dotazy týkající se stavby. Vodohospodáři hovořili nejen o současné situaci, zabezpečení budov a harmonogramu výstavby, ale také o významu probíhající 2. B etapy pro komplex PPO Olomouce a o některých komplikacích, které stavbu provázejí. Setkání inicioval primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

„Chci zvýšit úroveň informování obyvatel a komunikace s nimi,“ zdůraznil před několika týdny Žbánek. Rozsáhlá opatření proti velké vodě v Olomouci, která jsou rozdělena do několika etap, jsou sice podle něj významným krokem pro bezpečnost města, ale také znamenají mimořádnou komplikaci nejen pro obyvatele dotčené lokality. Primátor v této souvislosti poukazuje na složitou dopravní situaci, negativní vliv stavebních prací na kvalitu života nebo změny ve využití a vzhledu krajiny a veřejných prostranství.

Olomoučany na setkání s vodohospodáři a městem zajímalo především zabezpečení domů. K tomu nechalo Povodí Moravy provést nejen několik odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá také nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace.

Podle vodohospodářů zatím měření nezaznamenala negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel žijících v blízkosti staveniště, ani jejich majetku. Monitoring bude probíhat ještě tři roky po dokončení PPO. Stavba ochrání před povodněmi 30 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě dvou miliard korun.

Scroll to Top