Vodárny a kanalizace Karlovy Vary investovaly v roce 2018 170 milionů

Pokračovaly projekty rozšiřování skupinových vodovodů do dalších obcí a jejich částí, rozšířen byl také žlutický a tachovský skupinový vodovod. Nově byl navíc vybudován přivaděč pro zásobování Svojšínska pitnou vodou. ČIANEWS to sdělila mluvčí Věra Štafflová.

Významným projektem byla například elektrochlorace v Úpravně vody Březová. Vodakva využívala pro desinfekci v úpravnách plynný chlór. Podle vodohospodářů to však přinášelo bezpečnostní rizika. Proto se společnost dlouhodobě zabývala možnou náhradou této technologie. Vhodnou alternativou se ukázala desinfekce koncentrovaným roztokem chlornanu sodného.

Metoda elektrochlorace je rozšířená pro desinfekci menších vodních zdrojů a pro následné hygienické zabezpečení vody v síti. Její využití ve velkých úpravnách v obtížně dostupných lokalitách je problematické. Průmyslově vyráběný koncentrovaný produkt, který se při této metodě používá, je totiž nutné dovážet v barelech. Nelze ho ve větším množství skladovat. Došlo by ke snížení koncentrace účinné látky a tvorbě sedimentů.

„Vodakva elektrochloraci instalovala již v roce 2010 v úpravně pitné vody ve Žluticích. Výsledky osmiletého provozu zařízení byly výborné. Potvrdily, že elektrochlorace je bezpečná a spolehlivá metoda. Navíc jde o zařízení, které nemá negativní dopad na životní prostředí a jehož provoz je ekonomicky srovnatelný s provozem dávkování plynného chloru,“ uvedl portál vodakva.cz.

Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel západních Čech a v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. Vedle hlavní činnosti společnost zajišťuje další služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce nebo rekonstrukce přípojek.

Scroll to Top