Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují do IT technologií

V rámci modernizace Úpravny vody Nová Ves budou vyměněny technologické a stavební celky a v plánu je instalace nového automatizovaného systému řízení. Data ze všech provozních celků budou podle vodohospodářů směřovat na velín úpravny a centrální dispečink. Technologie navíc lze sledovat i ovládat dálkově, procesory jednotlivých celků mezi sebou totiž navzájem komunikují po optických kabelech.

Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí byla uvedena do provozu v roce 1969. Do úpravny přitéká surová voda z vodního díla Šance v Beskydech a je součástí Ostravského oblastního vodovodu, který je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. O provoz úpravny se stará vodárenská společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Pitnou vodou novoveská úpravna zásobuje 60 obcí a měst na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku, částečně Ostravsku a také v příhraniční části Polska.

Úpravna prošla za posledních dvacet let hned čtyřmi rekonstrukcemi. Před rokem 2000 bylo uvedeno do provozu zařízení na výrobu a dávkování oxidu chloričitého, který může být dávkován jak do surové, tak i do upravené vody. Modernizace proběhla i v letech 2000 a 2002 a během poslední v roce 2009 bylo doplněno chlorové hospodářství o instalaci zkrápěcí jednotky pro případ úniku chloru ve skladu chloru.

Scroll to Top